Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

UWr członkiem konsorcjum „Uniwersytet Europejski”

Osiem europejskich uniwersytetów zdecydowało się połączyć siły w odpowiedzi na drugi pilotażowy projekt programu Erasmus+ – „Uniwersytet Europejski”.

InclusU – Uniwersytet Europejski dla inkluzji – to konsorcjum, w którego skład wchodzi osiem uniwersytetów rozciągających się na obszarze całej Europy. Są to: l’Université de Lille (Francja), Universitatea Babeș-Bolyai (Rumunia), Malmö Universitet (Szwecja), Mykolo Romerio Universitetas (Litwa), Universidade do Minho, (Portugalia), Europejski Uniwersytet Viadrina (Niemcy), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), oraz Uniwersytet Wrocławski (Polska). Członkowie InclusU dzielą te same wartości, strategie i wizję długoterminową: pracować nad inkluzyjnością pod względem zarządzania, nauczania, badań, oraz zaangażowania.

Unia Europejska doświadcza wielu zmian, a społeczeństwa stawiają czoła wielu ważnym wyzwaniom w różnych obszarach, które często skutkują wykluczaniem i marginalizacją słabszych grup społecznych. Odpowiedzi na te wyzwania leżą w nauce i koncepcji inkluzyjności. Bardziej niż kiedykolwiek, Europa potrzebuje uniwersytetów, gdyż odgrywają one kluczową rolę w społeczeństwach, w których inkluzja może i powinna stać się priorytetem i rzeczywistością.

Członkowie InclusU łączą siły w celu stworzenia nowego modelu uniwersytetu stawiającego na inkluzyjność oraz lepiej przygotowanego do podołania tym wyzwaniom.

Celem partnerów InclusU jest wyniesienie współpracy europejskiej na wyższy poziom: Uniwersytet Europejski będzie zarządzany wspólnie, angażując zarówno studentów, jak i kadrę oraz regionalnych reprezentantów, oferując bardziej innowacyjne programy nauczania oparte na holistycznym podejściu.

InclusU poszerza i pogłębia stopień zaangażowania studentów, kadry i partnerów poprzez aktywności związane z nauczaniem i pracą badawczą na tematy tożsamości europejskiej, zatrudnialności oraz digitalizacji. Do szerokiego zakresu zadań InclusU należy implementacja projektu przez transnacjonalne, dostosowane do wymagań moduły oraz podwójne dyplomy.

8 uniwersytetów wchodzących w skład programu InclusU współpracowało przez ostatnie 18 miesięcy i 26 lutego przedstawiły projekt „Uniwersytet Europejski dla inkluzji”.

12 lutego na Uniwersytecie w Lille we Francji zostało zorganizowane drugie posiedzenie rektorów w celu wzmocnienia współpracy między uniwersytetami stowarzyszonymi w ramach projektu. W zebraniu uczestniczyli rektorzy i prorektorzy tych ośmiu uczelni, a także przewodniczący i wice-przewodniczący wydziałów współpracy międzynarodowej.

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 Mar 2020

ostatnia modyfikacja: 17 Kwi 2020