Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

UWr i MNiSW wspólnie o Uczelni Badawczej

– To była jedna z najtrudniejszych kadencji w historii Polski. Budowaliście państwo swoją podmiotowość na nowo i na nowo układaliście struktury wewnętrzne, zastanawiając się nad tym, jaką misję powinien pełnić uniwersytet – mówiła do rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okazją do środowego, poprzedzonego konferencją prasową, spotkania w Auli Leopoldyńskiej była oficjalna prezentacja planów Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście ubiegłorocznego rozstrzygnięcia konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (UWr został w październiku jednym z laureatów – jedynym z Wrocławia – pierwszej edycji ogólnopolskiej rywalizacji).

– Przed nami trudna praca, tym bardziej, że regulamin konkursu wcale nie wyklucza spadku do drugiej ligi – mówił prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który przywitał licznie zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli władz innych szkół wyższych. – To, co uzyskaliśmy, jest rodzajem ogromnego grantu i ogromnej odpowiedzialności. W ostatnim czasie nie myślę o niczym innym, poza wspomnianą odpowiedzialnością – za to, co możemy, i za to, co musimy zrealizować.

W podobnym tonie osiągnięcie Uniwersytetu Wrocławskiego komentowała Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie pogratulowała wyróżnienia, jednocześnie podkreślając, że miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego wcale nie gwarantuje sukcesu. I nie należy brać go za pewnik.

– W niedalekiej przyszłości mogą je zająć inne wrocławskie uczelnie, Uniwersytet Przyrodniczy czy Politechnika – mówiła Budzanowska.

W trakcie swojego wystąpienia, bardziej niż na lokalnej rywalizacji, skoncentrowała się jednak na lokalnej współpracy.

– Życzę państwu, żebyście realizowali swoje – i moje – marzenia; żeby z czasem powstał jeden wrocławski ośrodek akademicki. W tej idei wyraźnie widać potencjał – mówiła Budzanowska.

Podobnego zdania byli zresztą zagraniczni eksperci, którzy w październiku wyłonili finałową dziesiątkę uczestników konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Oni także rekomendowali, by wspierać wszelkie wysiłki wrocławskiego środowiska naukowego, które będą miały na celu występowanie na arenie międzynarodowej w charakterze jednej wspólnoty. Jurorzy będą zresztą zwracać szczególną uwagę na ten aspekt, obserwując proces „przemiany” UWr w uczelnię badawczą (dokładnie monitorowane będą także dwa inne elementy: zmiany dotyczące zarządzania i struktury organizacyjnej oraz sposób inwestowania w kapitał ludzki, zwłaszcza w młodych naukowców).

Optymistycznie do wyzwań czekających na UWr w najbliższych latach podszedł prof. Przemysław Wiszewski, dziekan Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, jeden z autorów świetnie przyjętej konkursowej aplikacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

– To nie tak, że coś na nas spadło. Że cokolwiek dostaliśmy przez przypadek. Nie. To jest wynik naszej wieloletniej pracy – mówił w środę w Auli Leopoldyńskiej. – Trzeba też jednak wyraźnie zaznaczyć, że program, w którym bierzemy udział, nie ocenia przeszłości – docenia przede wszystkim to, co chcemy zrobić w przyszłości. Na ile jesteśmy odważni. Na ile jesteśmy ambitni. Na ile – realnie – proponujemy zmiany, które wprowadzą nasz Uniwersytet do ścisłej czołówki, jeśli nie światowej, to przynajmniej europejskiej.

Dążąc do tego ostatniego celu, nie można ignorować przeszkód. O tym także Wiszewski kilkukrotnie wspominał.

– Nasz Uniwersytet nie jest bez wad – żadna z uczelni nie jest. Musieliśmy poznać te wady. Musieliśmy sami siebie zapytać, jak chcemy z nimi walczyć – mówił. – Przede wszystkim chcemy zatem przejść od modelu uczelni pasywnej – takiej, która realizuje to, co wyznacza ustawa i czego żąda od nas ministerstwo – w kierunku uczelni aktywnej, która zna swoje silne strony, która chce realizować siebie w przestrzeniach, w których jest mocna, a co więcej – chce współpracować z innymi uczelniami.

– Jako historyk nie wierzę w rewolucję. Rewolucje kończą się najczęściej tym, że zjadają same siebie – dodał. – Wierzę w zmiany. Wierzę w przyspieszoną ewolucję. Bardzo mocno przyspieszoną ewolucję.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz planów Uniwersytetu Wrocławskiego, jednego z dziesięciu finalistów, można znaleźć na naszej specjalnej podstronie.

Dodane przez: Michał Raińczuk

22 Sty 2020

ostatnia modyfikacja: 17 Lut 2020