Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Nauka / Studenci / Wydarzenia

UWr na czwartym miejscu w rankingu uniwersytetów!

Uniwersytet Wrocławski na bardzo dobrym, czwartym miejscu spośród wszystkich publicznych uniwersytetów w Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez “Perspektywy”.

Znów jesteśmy w czołówce

Bardzo cieszy nas czwarte miejsce wśród Uniwersytetów, na którym stabilnie znajdujemy się od lat! I tym razem przed nami znalazły się tylko trzy uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za nami w pierwszej dziesiątce są natomiast Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Ranking Uniwersytetów

Wyprzedziły nas uczelnie medyczne

W ogólnej klasyfikacji Rankingu Uczelni Akademickich 2021 Uniwersytet Wrocławski uplasował się na 13. pozycji i zabrakło nam 1,1 punkta do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 1,4 punkta do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które znalazły się ex aequo na miejscu 11. Czołówka Rankingu Perspektyw od lat pozostaje bez zmian – pierwsze miejsce dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugie dla Warszawskiego, trzecie dla Politechniki Warszawskiej. W tym roku duży awans zaliczyły uczelnie medyczne i politechniki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (z 14. na 11.), Politechnika Gdańska (z 8. na 6.), Politechnika Śląska (z 15. na 13.), Warszawski Uniwersytet Medyczny (z 12. na 10.).

Ranking Szkół Wyższych 2021

Prestiż i innowacyjność – mocne strony UWr

W Rankingu Szkół Wyższych “Perspektyw” w 2021 r. uwzględniono kategorie: prestiż (12%), absolwent na rynku pracy (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (28%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie (15%).

Najmocniejszymi stronami Uniwersytetu Wrocławskiego według Rankingu okazały się innowacyjność oraz prestiż. W tej pierwszej kategorii w odniesieniu do roku ubiegłego skoczyliśmy aż o 10 miejsc, a w drugiej o dwa miejsca.

W kategorii prestiż brane były pod uwagę: ocena przez kadrę akademicką, uznanie międzynarodowe, w kategorii absolwenci na rynku pracy: ekonomiczne losy absolwentów, w kategorii innowacyjność: patenty i prawa ochronne w Polsce oraz patenty i prawa ochronne za granicą. W kategorii potencjał naukowy: ocena parametryczna, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne i uprawnienia doktorskie, w kategorii efektywność naukowa – efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, FWCI (Field-Weighted Citation Impact), FWVI (Field-Weighted View Impact), Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles), w kategorii warunki kształcenia – dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje, w kategorii umiędzynarodowienie: programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, ICI (Collaboration Impact), nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka (wyjazdy), wymiana studencka (przyjazdy), wielokulturowość środowiska studenckiego.

Meteodologia rankingu

Biotechnologia i informatyka na podium!

Biotechnologia i informatyka (mgr) to najlepsze kierunki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Oba te kierunki znalazły się na 3. miejscu w rankingu kierunków. W obu przypadkach wyprzedziły nas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski. Bardzo dobre, 4. miejsce zajęła nasza psychologia, geografia i chemia, pedagogika specjalna; 5. prawo, matematyka, fizyka, geologia, ochrona środowiska, filologia polska, filologie obce, astronomia, pedagogika, politologia; 6. filologia angielska, historia, kulturoznawstwo; 7. biologia, stosunki międzynarodowe 8. dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  archeologia.

Ranking Kierunków

Rekrutacja na UWr trwa!

Przypominamy, że trwa rekrutacja na Uniwersytet Wrocławski. W naszej ofercie znajdziecie blisko 100 kierunków studiów i 250 specjalności. Do wyboru są studia przyrodnicze, humanistyczne, filologiczne, prawne i społeczne, ścisłe i techniczne I i II stopnia, studia podyplomowe i doktoranckie. Kształcimy na studiach jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych).

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków, zasadami rekrutacji, harmonogramem, limitami miejsc w serwisie rekrutacyjnym www.rekrutacja.uni.wroc.pl!

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą, pamiętaj, że rejestracja na www.irka.uni.wroc.pl na studia licencjackie i jednolite magisterskie w formie stacjonarnej trwa tylko do 8 lipca!

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji, skontaktuj się z naszym Działem Nauczania tel. 71 375 22 37, e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl lub napisz do nas w mediach społecznościowych: fb/uniwroc, instagram/uniwersytet_wroclawski.

Dodane przez: Agata Sałamaj

22 cze 2021

ostatnia modyfikacja: 22 cze 2021