Strona używa plików cookies więcej

Nauka

UWr w rankingu U-Multirank 2022

Opublikowano wyniki najnowszego rankingu U-Multirank. Ranking ten w odróżnieniu od pozostałych liczących się światowych rankingów nie tworzy listy najlepszych uniwersytetów w oparciu o łączną punktację. Porównuje natomiast wyniki uczelni wyższych w pięciu różnych obszarach: 1. dydaktyka, 2. badania, 3.transfer wiedzy, 4. umiędzynarodowienie, oraz 5. zaangażowanie w działalność w regionie.

W każdym z tych obszarów U-Multirank wyodrębnia od 6. do 11. podkategorii, w ramach których uczelnia może uzyskać ocenę od A do E. Taka wielowymiarowa ocena daje możliwość zaprezentowania konkretnych mocnych stron poszczególnych uczelni.

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden.

Ranking jest tworzony w oparciu o dane pozyskane z publicznie dostępnych baz danych oraz informacje przesłane przez uczelnie. W tym roku w zestawieniu uwzględniono 96 krajów, oceniając 2 202 instytucje szkolnictwa wyższego, w tym 42. uczelnie polskie.

W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Wrocławski uzyskał ocenę A w 3. podkategoriach:

– profesjonalne publikacje kierowane do specjalistów w danej dziedzinie

– kwalifikacje pedagogiczne kadry akademickiej

– odsetek absolwentów studiów magisterskich kończących studia w standardowym czasie

Natomiast ocenę B uzyskaliśmy aż w 10. podkategoriach:

– odsetek absolwentów studiów licencjackich kończących studia w standardowym czasie

– programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu

– odsetek publikacji, których autorami są kobiety wśród ogółu publikacji naukowych uczelni

– publikacje interdyscyplinarne

– publikacje z otwartym dostępem

– odsetek pracowników zatrudnionych na stanowiskach typu post-doc

– publikacje naukowe (liczba bezwzględna publikacji naukowych)

– publikacje naukowe (znormalizowane)

– międzynarodowe wspólne publikacje

– mobilność studentów

W tym roku Uniwersytet Wrocławski po raz pierwszy uczestniczył w rankingu U-Multirank by subject, czyli w podziale na dyscypliny naukowe. Zostaliśmy poddani ocenie w zakresie nauk biologicznych, chemii, informatyki, matematyki oraz fizyki.

Wydział Biotechnologii na podium

W zakresie nauk biologicznych oceniony został zarówno Wydział Nauk Biologicznych, jak i Wydział Biotechnologii UWr.

Wydział Biotechnologii otrzymał ocenę A w 4. podkategoriach: liczba studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych, prawdopodobieństwo  ukończenia studiów doktoranckich przez kobiety i mężczyzn (gender balance), odsetek publikacji, których autorami są kobiety wśród ogółu publikacji naukowych wydziału oraz publikacje interdyscyplinarne. Aż w 8. obszarach Biotechnologia dostała ocenę B. Są to: odsetek absolwentów studiów magisterskich kończących studia w standardowym czasie, odsetek absolwentów studiów licencjackich kończących studia na czas, odsetek nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub wyższym, publikacje naukowe (liczba bezwzględna), dochody na badania pozyskane ze źródeł zewnętrznych (granty), umiędzynarodowienie kierunków studiów na poziomie licencjackim, umiędzynarodowienie kierunków studiów na poziomie magisterskim  oraz publikacje naukowe we współpracy z partnerami z regionu. W zakresie nauk biologicznych Wydział Biotechnologii znalazł się na 3. miejscu w Polsce. Wyprzedziła nas tylko Politechnika Łódzka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz Uniwersytet Jagielloński (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Wydział Nauk Biologicznych uzyskał ocenę A w 3. podkategoriach: liczba studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych, odsetek publikacji, których autorami są kobiety wśród ogółu publikacji naukowych wydziału oraz publikacje interdyscyplinarne. Ocena B została przyznana WNB w subkategoriach: publikacje naukowe (liczba bezwzględna) oraz odsetek publikacji naukowych we współpracy z partnerami z regionu.

Chemia na drugim miejscu w Polsce

W rankingu U-Multirank wziął udział również Wydział Chemii, który dostał ocenę A również w 3. podkategoriach: odsetek nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub wyższym, odsetek publikacji, których autorami są kobiety oraz odsetek publikacji naukowych we współpracy z partnerami lokalnymi. Natomiast ocenę B chemia uzyskała w 7. obszarach: liczba studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych, odsetek absolwentów studiów magisterskich kończących studia w standardowym czasie, odsetek absolwentów studiów licencjackich kończących studia na czas, publikacje naukowe (liczba bezwzględna), publikacje interdyscyplinarne, umiędzynarodowienie kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz międzynarodowe wspólne publikacje. Jeśli chodzi o chemię, jesteśmy na drugim miejscu wśród uczelni wyższych w Polsce. Lepiej od nas została oceniona chemia tylko na Politechnice Warszawskiej.

Informatyka

Informatyka (Computer Science) oceniana była zarówno na Wydziale Matematyki i Informatyki, jak i na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Wydział Fizyki i Astronomii otrzymał ocenę A w zakresie 2. wskaźników: międzynarodowe wspólne publikacje i odsetek nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub wyższym. Ocena B została przyznana w podkategorii publikacje naukowe (liczba bezwzględna).

Wydział Matematyki i Informatyki dostał w zakresie informatyki ocenę A w podkategorii międzynarodowe wspólne publikacje, ocenę B natomiast, w następujących 4. podkategoriach: liczba studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych, odsetek nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub wyższym, liczba bezwzględna publikacji naukowych oraz dochody na badania pozyskane ze źródeł zewnętrznych (granty).

Fizyka

Jeśli chodzi o fizykę, dyscyplina ta otrzymała 2. oceny A. Zostały one przyznane w zakresie liczby studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich na stanowiskach dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych, odsetek nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub wyższym. Ocena B fizyka otrzymała za międzynarodowe wspólne publikacje.

Matematyka

Matematyka otrzymała ocenę B w zakresie następujących 4. wskaźników: liczba studentów w stosunku do liczby pracowników akademickich, publikacje naukowe (liczba bezwzględna), międzynarodowe wspólne publikacje oraz odsetek publikacji naukowych we współpracy z partnerami z regionu.

Więcej informacji tutaj.

Dodane przez: Ewelina Kośmider

21 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 21 cze 2022