Strona używa plików cookies więcej

Nauka

UWr w szanghajskim rankingu GRAS

W tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects opublikowanym przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy nasza uczelnia utrzymała wysoką pozycję w dwóch dyscyplinach: matematyka oraz ekologia. Podobnie jak w zeszłym roku matematyka uplasowała się na wysokim 301-400 miejscu na świecie, dobre miejsce w gronie 401-500 najlepszych na świecie zajęła również ekologia.

Naszym matematykom oraz ekologom serdecznie gratulujemy!

Agencja ShanghaiRanking Consultancy znana jest przede wszystkim z publikowanego od 2009 roku  światowego rankingu uczelni – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Ranking GRAS, ,obejmujący obecnie 54 dyscypliny naukowe, zaczęła publikować od roku 2017. GRAS ocenia dyscypliny w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych. Jest to ranking, do którego uczelnie nie raportują żadnych danych, są  one pobierane całkowicie automatycznie z Web of Science oraz InCites. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę dane za okres 2016-2020.

W rankingu GRAS 2022 w poszczególnych 54 dyscyplinach uwzględniono ogółem 1 800 uczelni, w tym 25 uczelni z Polski. Szkołom wyższym z naszego kraju udało się znaleźć aż w 28 dyscyplinach. Rekordzistą jest Uniwersytet Jagielloński- został uwzględniony w 13. dyscyplinach. Natomiast Uniwersytet Warszawski znalazł się w rankingu najwyżej. Warszawska fizyka znajduje się wśród 50-75 najlepszych na świecie.

Metodologia rankingu

W rankingu GRAS pod uwagę branych jest 5 wskaźników:

  1. publikacje naukowe (research output)- wskaźnik mierzony poprzez liczbę publikacji uczelni w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla (Q1) pod względem Impact Factor;
  2. wpływ publikacji (research influence)- obliczany za pomocą Category Normalized Citation Impact (CNCI) czyli stosunku cytowań opublikowanych przez uczelnię artykułów w danej dyscyplinie do średniej liczby cytowań artykułów z tej samej kategorii, publikowanych w tym samym roku i w tego samego typu czasopismach;
  3. międzynarodowa współpraca badawcza– brany jest pod uwagę stosunek wspólnych publikacji z autorami z zagranicy do ogólnej liczby publikacji instytucji;
  4. jakość badań (research quality)- mierzona poprzez liczbę prac opublikowanych przez insytucję w najlepszych czasopismach z danej dziedziny (TOP papers);
  5. znaczące nagrody akademickie ( m.in. nagrody Nobla oraz medale Fieldsa).

Dodane przez: Ewelina Kośmider

28 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 28 lip 2022