Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

UWr współpracuje z Instytutem Immunologii!

W dniu 12.01.2022 JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski podpisał umowę z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Gamiana w zakresie wspólnej realizacji badań naukowych oraz dydaktycznych.

Umowa zakłada m.in. wspólny udział w projektach badawczych, współpracę przy organizacji spotkań i konferencji, udostępnienie miejsca do prowadzenia badań w Instytucie dla studentów i doktorantów, współorganizację praktyk studenckich i pokazów.

Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego osobą sprawującą nadzór formalny nad realizacją umowy jest dr hab. n. biol. inż. Marcin Kadej, prof. UWr, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr, natomiast osobą sprawującą nadzór merytoryczny jest prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, kierownik Zakładu Mikrobiologii.

Zawarta umowa jest efektem pod 20-letniej, owocnej naukowo-dydaktycznej współpracy Wydziału Nauk Biologicznych Z IITD PAN we Wrocławiu. Podpisanie formalnej umowy otwiera zupełnie nowe możliwości współpracy. Umowa daje szansę na rozwój obu jednostek w aspekcie naukowym, jak i kształceniu nowych kadr, w dyscyplinie nauk biologicznych.

Dodane przez: Agata Mitek

13 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 13 sty 2022