Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

UWr ze statusem European University?

Spotkanie sygnatariuszy InclusU
Spotkanie sygnatariuszy InclusU | Fot. Alexandre Caffiaux

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z uczelni biorących udział w konkursie European Universities, organizowanym przez Komisję Europejską.

Korzenie konkursu sięgają 2017 roku. To wtedy prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował o utworzenie dwudziestu „Europejskich Uniwersytetów”, sieci współpracujących ze sobą długofalowo, na przestrzeni 20-30 lat, uczelni. Konsorcja te umożliwiłyby studentom zdobycie dyplomu w ramach nauki w kilku europejskich placówkach jednocześnie. Docelowo student byłby w stanie w ramach jednego kierunku zaliczać przedmioty związane – na przykład – z prawem w Paryżu, z ekonomią w Rzymie, a z historią w Atenach. Sprzyjałoby to międzynarodowej integracji i przekładało na wyższy poziom edukacji.

Do końca lutego chęć udziału w konkursie zadeklarowało aż 54 sieci. Jedną z nich jest InclusU (od ang. Inclusive-ness in/for the European Union through a European University). Porozumienie pod tym szyldem, poza Uniwersytetem Wrocławskim, podpisały: Uniwersytet w Malmö (Szwecja), Uniwersytet Michała Römera (Litwa), Uniwersytet Babeș-Bolyai (Rumunia). Uniwersytet Roma Tre (Włochy), Uniwersytet w Minho (Portugalia) oraz Uniwersytet w Lille (Francja). Sieć InclusU zrzesza w sumie 224 tys. studentów i 19 tys. pracowników.

Aktualnie trwa rozpatrywanie wszystkich wniosków. Wyniki poznamy do połowy lipca. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Logotyp InclusU

Dodane przez: Michał Raińczuk

18 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 9 Kwi 2019