Strona używa plików cookies więcej

Konferencje

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIBLIJNA „Biblia w interpretacji i egzegezie”

21-22 maja 2020 r. w siedzibie Ośrodka UWr w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”. Organizująca ją Pracownia Starożytnego Bilskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej do udziału w konferencji zaprasza wszystkich zainteresowanych: teologów, filologów, historyków i innych badaczy, którym tematyka komentarzy biblijnych i translatoryki biblijnej są bliskie.Abstrakty (do 200 słów) w jednym z języków kongresowych lub w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2020 r. na adres mjozwiak.uni.wr@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 290 zł. Więcej informacji w załączeniu.

Komitet Naukowy konferencji:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, UKS
 • prof. Creighton Marlowe, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
 • dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr
 • ks. dr hab. Michał Kieling, UAM
 • ks. dr Arkadiusz Nocoń, Pontificia Università Gregoriana, Rome
 • dr Krzysztof Morta, UWr
 • prof. Sonia Maura Barillari, Università degli studi di Genova
 • prof. Vasile Rus, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Krzysztof Morta, UWr (kierownik naukowy)
 • dr Magdalena Jóźwiak, UWr (sekretarz koordynator)
 • dr Sławomir Torbus, EWST
 • mgr Gianluca Olcese, Università degli studi di Genova
 • mgr Łukasz Krzyszczuk, UWr

Dodane przez: Agata Kreska

23 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Paź 2019