Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Rekrutacja zimowa 2020/2021

W styczniu rozpoczniemy rekrutację zimową (śródroczną) na rok akademicki 2020/2021 na pięć kierunków stacjonarnych, w tym jeden I stopnia i cztery II stopnia. Rekrutował będzie Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Łącznie na kandydatów będzie czekało 300 miejsc na naszej uczelni. Wszystkie informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

INFORMATYKA
II stopnia stacjonarne (1,5-roczne)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
13.01.2020

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
07.02.2020

Postępowanie rekrutacyjne
18.02.2020 godz. 9.30-15, sala 25
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK
20.02.2020

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
20 – 21.02.2020, godz. 11.00-14.00, pok.28 (Dziekanat),
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24.02.2020

Limit miejsc 35 w tym DP-30, DZ-3 C-2

INFORMATYKA
II stopnia stacjonarne (2-letnie)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
13.01.2020

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
07.02.2020

Postępowanie rekrutacyjne
18.02.2020 godz. 9.30-15, sala 25
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK
20.02.2020

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
20 – 21.02.2020, godz. 11.00-14.00, pok.28 (Dziekanat),
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24.02.2020

Limit miejsc 15 w tym DP-10, DZ-3, C-2

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
II stopnia stacjonarne (1,5-roczne)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
3.02.2020

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
17.02.2020

Postępowanie rekrutacyjne
18.02.2020 godz. 10.00, sala 212, II piętro
Pl. Maksa Borna 9, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK
20.02.2020, godz. 10.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
20.02.2020, 21.02.2020 w godz. 11.00 – 14.00
Sekretariat Instytut Nauk Geologicznych
Pl. Maksa Borna 9, II piętro
50-204 Wrocław, tel. 71 375 95 71

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
21.02.2020, godz. 15.00

Limit miejsc 50 w tym: DP –40, DZ – 5, C – 5 (limit min. 12)

MATEMATYKA
I stopnia stacjonarne

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
13.01.2020

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
31.01.2020

Postępowanie rekrutacyjne  – cudzoziemcy
7.02.2020 godz. 10-13, sala A,
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK
7.02.2020

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
10 – 11.02.2020, godz. 8-13, pok.303 i 202,
Instytut Matematyczny, Pl. Grunwaldzki 2/4

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
13.02.2020

Limit miejsc 100 w tym: NM – 93, SM – 2, C – 5 (limit min. 20)

MATEMATYKA
II stopnia stacjonarne

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
13.01.2020

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
07.02.2020

Postępowanie rekrutacyjne
12.02.2020 godz. 9-13.30, sala HS,
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK
14.02.2020

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
17 – 21.02.2020, godz. 8-13, pok.303
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24.02.2020

Limit miejsc 100 w tym: DP –85, DZ – 5, C – 10 (limit min. 20)

Dodane przez: Agata Sałamaj

17 lt. 2020

ostatnia modyfikacja: 17 lt. 2020