Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Pracownicy / Studenci

Ważne! Legitymacje studenckie i służbowe

Zgodnie z Art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

5 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 6 maja 2020