Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Weź udział w wyborach do PE

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowali apel w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju. To właśnie dzięki Unii Europejskiej w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa jak obywatele tego kraju.

Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała z przysługujących jej praw, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego społeczeństwa mamy możliwość udziału w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem Parlamentu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się zatem do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niech nie pozostanie nam – Polakom – obojętny rozwój i nasza przyszłość. Oddajmy swój głos.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP

Dominik Leżański, Przewodniczący PSRP

Dodane przez: Agata Kreska

17 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 27 maja 2019