Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Cyfrowy Warsztat Pracy Badacza na UWr – Wirtualne Laboratorium Transkrypcji

Trudno wyobrazić sobie czytelnika-internautę, który w 21. wieku zadowoli się kopią cyfrową publikacji naukowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i materiałów źródłowych (rękopisów, archiwaliów, muzealiów, zasobów bibliotecznych) w formie nawet najdoskonalszego, ale wciąż tylko, obrazu. Dziś czytelnik oczekuje czegoś znacznie więcej – nie tylko możliwości zapoznania się z cyfrową wersją publikacji w formie graficznej, ale chociażby pełnotekstowego przeszukiwania dokumentu (według fraz i wyrażeń, z uwzględnieniem wielkich i małych liter, wykorzystaniem operatorów logicznych), jednym słowem – pracy z tekstem, pracy z publikacją naukową. Zanim jednak wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom czytelników, chcemy w pierwszej kolejności zadbać o twórców – naukowców, autorów publikacji naukowych, przecież to od nich zaczyna się cały twórczy proces. Chcemy, żeby to po pierwsze naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uczelni Badawczej, mieli możliwość konwersji cyfrowej obrazu publikacji naukowej (skanu) na tekst cyfrowy, a następnie oczywiście jej publikacji, zwiększenia widoczności w Internecie, a co za tym idzie również cytowalności. Właśnie w tym celu Uniwersytet Wrocławski pracuje nad Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji, zintegrowanym z Agregatorem Dorobku Naukowego (ADN) oraz Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Te trzy zintegrowane ze sobą narzędzia cyfrowe stworzą Wirtualny Warsztat Pracy Badacza. Naukowcy będą mogli samodzielnie przygotować cyfrowe publikacje do prezentacji online oraz prowadzić zajęcia z wykorzystaniem materiałów źródłowych, publikować swój dorobek i udostępniać go czytelnikom w Polsce i na świecie.

Projekt „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Jak to działa?

Autor publikacji zarejestrowanej i skatalogowanej w bazie publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego https://luna.bu.uni.wroc.pl/publikacje/Baza.html będzie mógł odnaleźć swoje prace przy pomocy Agregatora Dorobku Naukowego (ADN) i ustalić status praw autorskich. Po zweryfikowaniu własnych publikacji użytkownik rozpocznie transkrypcję swojej publikacji naukowej w Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji dostępnym na stronie www.translab.uni.wroc.pl – uruchomione zostanie zadanie z metadanymi zaimportowanymi z ADN przygotowane do transkrypcji. Wirtualne Laboratorium Transkrypcji daje możliwość wgrania własnych plików graficznych lub zaimportowania je ze strumienia IIIF, jeśli zostały wcześniej zarchiwizowane za pośrednictwem systemu IZZ (Inwentarz Zdigitalizowanych Obiektów). Po wczytaniu lub zaimportowaniu plików system WLT automatycznie dokona rozpoznania treści, którą użytkownik będzie mógł skorygować. Wyniki transkrypcji można wykorzystać do przygotowania publikacji w takich standardach jak: HOCR, TEI, PDF, EPUB, MOBI. Po akceptacji wyniku rozpoznania treści zostanie wygenerowany plik prezentacyjny, który będzie wysłany do Repozytorium UWr w celu opublikowania treści wraz z metadanymi i nadania identyfikatora DOI. Po opublikowaniu treści publikacji w Repozytorium UWr mechanizm synchronizacji danych integrujący Repozytorium UWr z systemem ADN zmieni status “w trakcie opracowania” na “opublikowane” i podłączy do rekordu w bazie publikacji link do opublikowanej treści wraz z identyfikatorem DOI.

Nad projektem pracują:

Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl
Kierownik projektu

Marek Nowakowski marek.nowakowski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. obsługi projektu

Agata Sałamaj agata.salamaj@uwr.edu.pl
Specjalista ds. promocji projektu

Anna Osowska anna.osowska@uwr.edu.pl
Specjalista ds. metadanych, merytoryczny administrator Biblioteki Cyfrowej UWr

Aleksandra Zawadzka aleksandra.zawadzka@uwr.edu.pl
Specjalista ds. metadanych, merytoryczny administrator Repozytorium UWr

Eunika Gielniewska eunika.gielniewska@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji, merytoryczny administrator Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji

Marcin Zubel marcin.zubel@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji, koordynator Biblioteki Cyfrowej Instytutu Historycznego

dr Adam Poznański adam.poznanski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji rękopisów i rozwoju schematu TEI

Łukasz Krzyszczuk lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl
Specjalista ds. transkrypcji rękopisów i rozwoju schematu TEI

dr Piotr Malak piotr.malak@uwr.edu.pl
Architekt informacji

Marcin Szala marcin.szala@uwr.edu.pl
Specjalista ds. rozwoju usług Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji oraz udostępniania zbiorów cyfrowych w standardzie International Image Interoperability Framework

inż. Rafał Raczyński rafal.raczynski@uwr.edu.pl
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania, administrator techniczny usług cyfrowych

Więcej o projekcie WORKFLOW przeczytacie tutaj oraz na naszym fanpage!

logo ue

Dodane przez: Agata Sałamaj

29 lipca 2021

ostatnia modyfikacja: 29 lipca 2021