Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Wizyta UTW z Ostrowa Wielkopolskiego na Uniwersytecie Wrocławskim

6 maja członkowie Koła humanistycznego słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowa Wielkopolskiego mogli zapoznać się z historią i dzisiejszym funkcjonowaniem  Uniwersytetu Wrocławskiego.

Niezwykle ciekawe dla wszystkich było zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej i zaprezentowana przez Łukasza Krzyszczuka wystawa starodruków.  Słuchacze UTW mogli wysłuchać historii rozwoju pisma okraszone rożnego rodzaju anegdotami. Dr Krzysztof Morta zapoznał grupę z dziejami i architekturą kompleksu leopoldyńskiego. Wszystkich szczególnie ujęła serdeczność i otwartość rektora, prof. Adama Jezierskiego, z którym goście mogli zwiedzić poszczególne części gmachu głównego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim (OUTW) jest stowarzyszeniem działającym od 2007 roku. Patronat naukowy sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim.

W ciągu 12 lat działalności skupił ponad 1 tys. członków, a w zajęciach uczestniczyło prawie 4 tys. słuchaczy. Obecnie OUTW liczy 425 członków.

Głównym ogniwem w realizacji zadań edukacyjnych stanowią comiesięczne wykłady audytoryjne oraz zajęcia regularne, organizowane dla ok. 30 grup w każdym roku akademickim, a także działalność klubów i kół zainteresowań. Od 2014 roku w programie edukacyjnym wprowadzone zostały warsztaty literackie i historyczne, które od października 2017 roku przybrały formułę Koła humanistycznego. Koło liczy obecnie 32 członków.

Zajęcia odbywają się w sali audytoryjnej I liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w pomieszczeniach wielu instytucji naukowych i kulturalnych miasta, powiatu i kraju, a wśród nich – w Ośrodku Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim – placówce naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członkowie koła uczestniczyli m.in. w styczniu 2018 roku w wycieczce do Kępna, realizując tematykę „Zabytki materialne gminy żydowskiej w Kępnie. Historia i stan obecny” a także w konferencjach i uroczystościach okolicznościowych w siedzibie Ośrodka, który znajduje się w Forum Synagoga w Ostrowie Wlkp. (m.in. w maju 2018 roku z okazji 5-lecia jego istnienia).

Autor: Józef Kozan, Prezes Zarządu OUTW

w

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

17 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 13 Cze 2019