Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Studenci / Wydarzenia

Wizyta władz Gminy i Miasta Odolanów

Dnia 27 października 2017 roku u JM prof. dr hab. Adama Jezierskiego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, gościli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Marian Janicki i Przewodniczący Rady Miasta Odolanowa, Jan Prokop. Celem spotkania przygotowanego przez dr. Krzysztofa Mortę, dyr. Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, była chęć współpracy kolejnego już miasta z tego regionu z naszym uniwersytetem. Goście przy okazji swej wizyty przekazali JM Rektorowi bogatą literaturę na temat Odolanowa i jego okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego tego terenu. W trakcie rozmowy padły różne pomysły na współpracę oraz wykorzystanie przez odolanowskich samorządowców potencjału intelektualnego uczelni. Ustalono, że w najbliższym czasie zostaną przygotowane i uzgodnione konkretne propozycje. Władze Odolanowa wyraziły również gotowość do goszczenia u siebie na różnego rodzaju praktykach studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie goście z Odolanowa odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, gdzie uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanym pokazie jednych z najcenniejszych uniwersyteckich zbiorów rękopiśmiennych, które zaprezentował Łukasz Krzyszczuk. W Bibliotece Uniwersyteckiej przechowywanych jest ponad dwanaście tysięcy woluminów rękopiśmiennych, w tym ponad trzy tysiące manuskryptów średniowiecznych, oraz ponad siedemnaście tysięcy autografów. W księgozbiorze Oddziału Rękopisów BUWr dominują dzieła pisane w językach łacińskim i niemieckim, ale przechowywane są tam też rękopisy polskie, cyrylickie, greckie, hebrajskie, arabskie, sanskryckie, tureckie czy perskie. Władze Odolanowa miały okazję zobaczyć m. in. najstarszy dokument przechowywany w BUWr – pochodzący z V w. fragment przekładu Kroniki Euzebiusza z Cezarei autorstwa św. Hieronima (sygn. I F 120 d). Jest to najstarszy, obok przechowywanego w Bibliotece Bodlejańskiej kodeksu Oxoniensis Bodleianus olim Claramontanus (sygn. Lat. auct. T II 26), zachowany egzemplarz tego dzieła. Ponadto podczas wystawy zaprezentowane zostały bogato iluminowane mszały, m. in. pochodzący z 1472 r. mszał z nieistniejącej dziś biblioteki działającej przy opactwie norbertanów pod wezwaniem św. Wincentego na Ołbinie (sygn. I F 361) oraz pergaminowy mszał (sygn. I F 341) pochodzący z klasztor premonstratensów we Wrocławiu, datowany na 1407 r. wg szczegółowego kolofonu na k. 383r, który brzmi: „Anno Domini Millesimo Quadringentesimo VIIo comparatus est liber iste scilicet missalis ad honorem Dei omnipotentis (…). Et scriptus per Nicolaum de Nyssa qui libenter bonam cerevisiam bibit malam autem invitus potavit” [tłum. własne: „Roku Pańskiego 1407 przygotowana została ta księga, mianowicie mszał, ku chwale Wszechmogącego Boga (…). I przepisana przez Mikołaja z Nysy, który chętnie bił piwo dobre, złe zaś znosił niechętnie”]. Wśród rękopiśmiennych cymeliów zostały także pokazane m. in. miniaturowa, napisana na welinie (cieniutkim pergaminie z jagniąt nienarodzonych, tzw. charta virginea lub charta non nata) pismem perełkowym Biblia łacińska (sygn. I O 2) z połowy XIV w., pochodzący z XVII w. zbiór opowiadań pt. Księga papugi w języku perskim autorstwa Ziya’ al-Din Nakhshabiego (sygn. Ms. Or. I 56) czy listy Stefana Żeromskiego do prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Władysława Nehringa z 1895 r. Więcej zdigitalizowanych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej można zobaczyć na stronie internetowej www.bibliotekacyfrowa.pl.

Odolanowska delegacja zapoznała się także z funkcjonowaniem różnych agend BUWr, odwiedzając Czytelnię Zbiorów Specjalnych, Czytelnię Czasopism Bieżących, Informatorium oraz Czytelnię Śląską. Marian Janicki i Jan Prokop byli specjalnymi gośćmi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak, Zastępcy Dyrektora ds. zbiorów specjalnych oraz Marii Paluszak-Łoś, Kierownika Oddziału Rękopisów.

Na zakończenie wizyty, po zwiedzeniu Kampusu Grunwaldzkiego, dr Krzysztof Morta, aby przypomnieć gościom studenckie czasy, zaprosił odolanowską delegację na obiad do studenckiej stołówki w Instytucie Informatyki, gdzie wszyscy mogli się przekonać, jak dalece zmieniło się akademickie życie i w tej dziedzinie.

Łukasz Krzyszczuk

Dodane przez: Agata Sałamaj

31 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 31 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.