Strona używa plików cookies więcej

Pełnomocnicy

prof. dr hab. Robert Olkiewicz – dyrektor ds. informatycznych

dr hab. Leszek Kwieciński prof. nadzw. UWr – pełnomocnik rektora ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej

mgr Ewa Kłapcińska – pełnomocnik rektora ds. kancelaryjnych

dr Łukasz Krzywka – pełnomocnik rektora ds. konserwacji zabytków

dr Ryszard Balicki – pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami

dr Maciej Litwin – pełnomocnik rektora ds. Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr  – pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska – pełnomocnik rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Barbara Winczura – pełnomocnik rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością

dr Wiesława Zybura – pełnomocnik rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

dr Leszek Ryk – pełnomocnik rektora ds. współpracy z samorządami

dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr –  pełnomocnik rektora ds. zapewniania jakości kształcenia