Strona używa plików cookies więcej

Pełnomocnicy

dr hab. Ryszard Balicki – Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – Pełnomocnik Rektora ds. europejskich sieci badawczo-rozwojowych w zakresie polityk miejskich i regionalnych

prof. dr hab. Adam Pawłowski – Pełnomocnik Rektora ds. humanistyki cyfrowej

mgr Ewa Kłapcińska – Pełnomocnik Rektora ds. kancelaryjnych

dr Łukasz Krzywka – Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków

dr hab. Ryszard Balicki – Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski – Pełnomocnik Rektora ds. młodzieży wybitnie uzdolnionej

dr hab. Jerzy Korczak – Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark – Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr hab. Barbara Winczura – Pełnomocnik Rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Pełnomocnik Rektora ds. projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

dr hab. Marcelina Zuber – Pełnomocnik Rektora ds. sieci Uniwersytetów Europejskich

dr Wiesława Zybura – Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

dr hab. Justyna Łukaszewicz – Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Centrum Polskiego w Uniwersytecie Padewskim

dr Leszek Ryk – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z samorządami

dr Krzysztof Morta – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z samorządem terytorialnym Południowej Wielkopolski

dr hab. Igor Borkowski – Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia

dr hab. Maria Chantry – Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"