Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Wnioski o stypendia? Od 6 września!

Studenci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2022/2023 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznejod 06 września 2022 r. – wnioski o przyznanie nw. stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl:

– wnioski o stypendium Rektora,

wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

– wnioski o stypendium socjalne (stypendia przyznawane są na semestr zimowy!)

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we  właściwym dziekanacie w terminie do 05 października 2022 r.

 W przypadku ubiegania się o  stypendium dla osób niepełnosprawnych – studenci  zobowiązani są, przed  zarejestrowaniem wniosku,  złożyć w  sekcji pomocy materialnej w dziekanacie   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono ważne przynajmniej do października 2022 r.)

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub  stypendium  dla osób niepełnosprawnych po 05 października 2022 r., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów !).                   

Przy dochowaniu przez studentów powyższych terminów – stypendia socjalne  i  stypendia dla osób niepełnosprawnych planuje się wypłacić pod koniec października br., natomiast stypendia Rektora – pod koniec listopada br. z wyrównaniem za październik.

 

Ponadto:

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2021 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.

Więcej informacji o stypendiach na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dodane przez: Agata Mitek

21 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 21 lip 2022