Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Wojciech Bury nagrodzony przez premiera

Dr hab. inż. Wojciech Bury z Zakładu Chemii Nieorganicznej został nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

Wyróżniony został cykl jego 10 prac dotyczących projektowania, syntezy, post-syntetycznej modyfikacji i charakteryzacji materiałów porowatych o zdefiniowanej budowie do określonych zastosowań sorpcyjnych – za opisanie projektowania, syntezy, modyfikacji i charakteryzacji materiałów porowatych o zdefiniowanej budowie do zastosowań sorpcyjnych (np. magazynowanie gazów, uwalnianie leków, itp).

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody przyznawane są od 1994 r., co roku otrzymuje je 45 najlepszych polskich naukowczyń i naukowców w różnych kategoriach.


Na podstawie informacji ze strony Forum Akademickiego.


Dr hab. inż. Wojciech Bury o sobie:

Studia magisterskie rozpocząłem w roku 1999 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2004 roku. W 2004 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zespole prof. Janusza Lewińskiego. Mój dorobek naukowy uzyskany w trakcie doktoratu, został wysoko oceniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, która przyznała mi Stypendium Krajowe dla Młodych Uczonych w ramach programu START na rok 2008. W 2009 r. moja rozprawa doktorska została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów. W czerwcu 2011 roku rozpocząłem staż podoktorski w zespole prof. Josepha Huppa na Uniwersytecie Northwestern w Stanach Zjednoczonych, na który pozyskałem indywidualne finansowanie w ramach prestiżowych programów „Kolumb” (FNP) oraz „Mobilność Plus” (MNiSW).

W uznaniu osiągnięć naukowych w 2014 r. zostałem laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Po powrocie ze stażu podoktorskiego w czerwcu 2014 r. powróciłem na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2015 r. rozpocząłem realizację projektu NCN Sonata Bis pt. „Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych”. W 2015 r. zostałem laureatem Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego Warszawskiego Oddziału PTChem. Od 1 stycznia 2016 podjąłem pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze

W XXI wieku synteza nowych materiałów funkcjonalnych stała się jednym z głównych wyzwań zaawansowanej technologii. W tej dziedzinie projektowanie i synteza materiałów porowatych o zdefiniowanych rozmiarach porów stanowi niezwykle istotne zagadnienie. Obecnie prowadzę badania razem z magistrantami i doktorantami nad projektowaniem i syntezą nowych sieci porowatych w ramach projektu badawczego NCN Sonata Bis. Ostatnia dekada pokazuje jak dynamiczny rozwój przeżywają te grupy materiałów a poszukiwania te napędzane są zapotrzebowaniem na nowe materiały możliwe do wykorzystania jako nośniki katalizatorów, do separacji czy przechowywania gazów.

prof. Wojciech Bury
foT. Dominika Hull/UWr

Dodane przez: Agata Kreska

16 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 20 paź 2021