Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / 20–21 Listopad

Wolność, równość… i kobiety w XVIII i XIX wieku

„Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918” –  to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 20 i 21 listopada. Organizatorami są Instytut Historyczny oraz Instytuty Filologii Romańskiej i Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwsze słowa tematu konferencji stanowią nawiązanie do sztandarowych postulatów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej dążeń demokratycznych zmieniających stary porządek świata. Postulaty te okazują się aktualne także i dziś, kiedy świętujemy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do pełniejszej realizacji owych oświeceniowych haseł, dzięki przyznaniu praw wyborczych kobietom i wprowadzeniu daleko idącego równouprawnienia płci w większości krajów europejskich. Chociaż już w czasach najdawniejszych podejmowano próby mające na celu poprawę statusu kobiet, w ramach niniejszej konferencji, chcielibyśmy skupić uwagę na „długich wiekach” osiemnastym i dziewiętnastym, gdyż to właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalnościowe poprzedziły (umożliwiły) dwudziestowieczny przełom.

Konferencja ma charakter otwarty i nie obowiązuje opłata konferencyjna za uczestnictwo.

Program konferencji znajdziesz na stronie. Kontakt do organizatorów pod adresem conferences.uwr@gmail.com

Dodane przez: Aleksandra Draus

29 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 6 Lis 2018