Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

WPAE przyznał nagrody za najlepsze prace dyplomowe!

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace dyplomowe studentów z kierunków prawo, administracja, ekonomia, konsulting prawny i gospodarczy, kryminologia, LL.M.International and European Law, BB.A.Bachelor of Business and Administration. Konkurs dotyczył zarówno prac licencjackich, jak i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych! Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ

Oto zwycięzcy:

Prawo – studia jednolite magisterskie stacjonarne
Natalia Pietruszka, praca: Ukształtowanie zasady prawa do obrony w polskim procesie karnym w świetle standardu konwencyjnego oraz unijnego, promotor: prof.dr hab.Jerzy Skorupka

Prawo – studia jednolite magisterskie wieczorowe
Marzena Lewandowski, praca: PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION IN THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION, promotor: dr hab.Barbara Mielnik, prof.UWr (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

Prawo – studia jednolite magisterskie zaoczne
Jakub Guzek, praca: Instytucje typu Real Estate Investment Trust na gruncie prawa polskiego, promotor: dr hab.Piotr Wiórek, prof.UWr

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY– studia niestacjonarne,2-letnie uzupełniające magisterskie
Bianka Nowak-Zając, praca: Metody popełniania samobójstw. Analiza etiologiczna, promotor: dr Katarzyna Grott (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

LL.M.International and European Law–studia stacjonarne, 2-letnie magisterskie
Stanislau Adaskevich, praca: Legal Aspects of Euthanasia in Cases of Unconscious Patients:Evidence at the European Level, promotor: dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

Administracja, studia stacjonarne licencjackie
Rafał Sawicki, praca: Wykonywanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwa i wykroczenia, promotor: dr Kamila Mrozek

Administracja, studia stacjonarne magisterskie
Patrycja Mudryk, praca: Zamówienia publiczne jako przedmiot odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, promotor: prof.dr hab.Patrycja Zawadzka (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

BB.A.Bachelor of Business and Administration–studia stacjonarne, 3-letnie licencjackie
Sylwia Jurkowski, praca: AN OVERVIEW AND ANALYSIS OF BLOCKCHAIN AND ITS POTENTIAL TO RECONSTRUC THE ALTHCARE SYSTEMS, promotor: prof.dr hab.Patrycja Zawadzka

Administracja, studia niestacjonarne magisterskie
Natalia Zalejska, praca: Profesjonalizm w administracji publicznej na przykładzie pracownika samorządowego, promotor: dr Renata Raszewska-Skałecka

Ekonomia, studia stacjonarne licencjackie
Sandra Knapkiewicz, praca: Różnice w ustalaniu bilansowego i podatkowego wyniku finansowego, promotor: dr hab.Anna Ćwiąkała-Małys, prof.UWr (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

Ekonomia, studia stacjonarne magisterskie
Klaudia Wieczorek, praca: Emisja obligacji komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w latach 2006–2018, promotor: dr Urszula Banaszczak-Soroka

Ekonomia, studia niestacjonarne licencjackie
Magdalena Biernacka, praca: Przyczyny i skutki kryzysu 2007-2009 na rynku finansowym, promotor: dr hab.Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

Ekonomia, studia niestacjonarne magisterskie
Iwona Świątek, praca: Ceny transferowe jako instrument planowania podatkowego pomiędzy podmiotami powiązanymi, promotor: dr hab.Anna Ćwiąkała-Małys, prof.UWr (drugie miejsce, pierwszego nie przyznano)

Dodane przez: Agata Sałamaj

28 Kwi 2021

ostatnia modyfikacja: 29 Kwi 2021