Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Pomagamy!

9 czerwca administracja UWr wraca do pracy stacjonarnej!

Zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69/2021 od dnia 9 czerwca 2021 roku pracownicy administracji Uniwersytetu Wrocławskiego wracają do pracy stacjonarnej!

Do 25 maja 2021 kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są poinformować Dyrektora Generalnego o koniecznych wymaganiach, które muszą zostać spełnione, aby powrót do pracy stacjonarnej był możliwy.

LINK DO REGULACJI

LINK DO TEKSTU UJEDNOLICONEGO ZARZĄDZENIA

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

21 maja 2021

ostatnia modyfikacja: 25 maja 2021