Strona używa plików cookies więcej

Ważne dokumenty

Poniżej znajdziecie najważniejsze akty prawne, które mogą Wam się przydać podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Regulamin studiów określa wszystkie zasady dotyczące przebiegu studiów, obowiązków i praw osób studiujących na UWr.

Zarządzenie rektora nr 84/2019 tekst ujednolicony określa zasady dotyczące różnych płatności za usługi edukacyjne na uczelni oraz warunki zwrotu i zwalniania z tych opłat.

Zarządzenie nr 22/2021 mówi o opłatach za studia niestacjonarne, opłatach dla studiujących-cudzoziemców oraz opłatach za powtarzanie zajęć.

Zarządzenie nr 140/2021 mówi o opłatach za zajęcia wyjazdowo-weekendowe i obozy sportowo-rekreacyjne.