Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Wrocławska Konferencja Muzykologiczna

Instytut Muzykologii UWr serdecznie zaprasza na międzynarodową Wrocławską Konferencję Muzykologiczną The Culture-Making Role of Musical Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives (Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy), która odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. w sali Oratorium Marianum UWr. Motywem przewodnim konferencji jest szeroko rozumiany mecenat muzyczny. Zakres tematyczny omawianych zagadnień ujęty został w formie 10 sesji, poświęconych problemom zarówno związanym z historycznymi aspektami wspierania artystów (w tym z mecenatem na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w królestwie Galicji i Lodomerii, a także na Śląsku), jak i prezentującym współczesne działania mające na celu finansowanie i promowanie twórczości muzycznej. Ostatnia, dziesiąta sesja przybierze formę otwartego panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów: przedstawicieli trzech najważniejszych instytucji muzycznych Wrocławia (Narodowe Forum Muzyki, Opera Wrocławska, Teatr Muzyczny Capitol). Pragniemy gorąco zachęcić wszystkich zainteresowanych aktywnymi działaniami na rzecz tworzenia współczesnej kultury muzycznej do udziału w dyskusji.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Reinhard Strohm (University of Oxford), który 22 maja o godz. 9:00 wygłosi wykład pt. Frederick II of Prussia and Italian Opera. Referat wprowadzający do sesji poświęconej współczesnym formom patronatu muzycznego wygłosi dr hab. Patryk Gałuszka (Uniwersytet Łódzki).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski. Konferencja dofinansowana jest ze środków Gminy Wrocław, w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe.

Więcej informacji i pełny program na stronie konferencji.

Dodane przez: Agata Kreska

20 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 24 maja 2019