Strona używa plików cookies więcej

W składzie kapituły odznaki honorowej Wrocławska Wolność znaleźli się:

  • prof. Roman Duda (przewodniczący)

Członkowie;

  • dr Tadeusz Jakubowski
  • Paweł Skrzywanek
  • prof. dr hab. Jan Sobczyk
  • dr hab. Bożena Szaynok, prof. UWr
kapituła Wrocławska Wolność
Od lewej: dr hab. Bożena Szaynok, prof. UWr, dr Tadeusz Jakubowski, prof. Roman Duda, prof. dr hab. Jan Sobczyk, Paweł Skrzywanek. fot. D. Hull/UWr