Strona używa plików cookies więcej

śp. prof. dr hab. Andrzej Wiktor

Emerytowany profesor UWr., zoolog, dyrektor Muzeum Przyrodniczego UWr. Był jednym z pierwszych członków „Solidarności” na UWr, a latach 80. został członkiem podziemnego Społecznego Komitetu Nauki, którego zadaniem było monitorowanie represji w środowisku akademickim, redagowanie „Informatorów”, przekazywanie informacji do Warszawy. Działał w podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWr. W 1984 r. został wybrany przez Kolegium Elektorów nowym rektorem Uniwersytetu, jednak władze PRL nie zatwierdziły tego wyboru.

Andrzej Wiktor zmarł 31 grudnia 2018 r.

Janusz Wolniak

Absolwent filologii polskiej. Od września 1980 r. członek NZS. W latach 1980–1981 autor fotografii dokumentujących działania NZS i „Solidarności” we Wrocławiu (współorganizator wystaw organizowanych w ACK Pałacyk). W 1981 r. współredaktor niezależnego pisma „Refleks”. W dniach 18–19 lutego 1981 r. uczestnik strajku studenckiego na UWr w sprawie rejestracji NZS, a w także strajku solidarnościowego na UWr ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

W latach 1982–1989 kolporter pism i książek podziemnych (gł. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”). W czerwcu 1985 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym, z którego został zwolniony w listopadzie. W lutym 1986 r. skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

śp. Antoni Wójtowicz

Absolwent historii, student politologii. Po podpisaniu porozumień sierpniowo-wrześniowych w 1980 r. założył NZS na politologii, a w 1981 r. po demokratycznych wyborach został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UWr. Założyciel niezależnego miesięcznika studenckiego „Woda na Młyn”, w 1981 r. był szefem niezależnego Wydawnictwa Universitas. Organizował strajki studenckie, m.in. w lutym 1981 r. o rejestrację NZS. W listopadzie i grudniu 1981 r. był członkiem Uczelnianego Komitetu Strajkowego NZS UWr podczas solidarnościowego strajku ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku na UWr. W stanie wojennym został dwukrotnie internowany. 1984–1989 podziemny wydawca, założyciel i szef Spółdzielni Wydawniczej Profil. Działalność wydawniczą kontynuował po 1989, m.in. publikując książki poświęcone dziejom wrocławskiej opozycji.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Antoni Wójtowicz zmarł 16 listopada 2020 r.

Elżbieta Zielińska

Absolwentka polonistyki UWr. Działaczka wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. W 1980 r. współzałożycielka NZS na UWr, członkini redakcji pisma „No Więc”. Pracownica Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, członkini redakcji „Z dnia na dzień”. W stanie wojennym internowana we Wrocławiu i Darłówku.

W 1989 r. uczestniczka kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Henryk Zieliński

Absolwent historii UWr. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i KSS „KOR”, zaangażowany w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, zatrzymany i przewieziony do Wrocławia, gdzie wspierał strajkujących w Zajezdni nr VII.

1980-1981 pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, członek redakcji związkowego pisma „Z dnia na dzień”. W stanie wojennym współpracownik podziemnych struktur „Solidarności”, m.in. między majem i lipcem 1982 r. redagował podziemną edycję „Z dnia na dzień”. Ukrywał się do maja 1983 r.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

śp. Wacław Żołyński

Student historii, w latach 1978–1980 współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu, będąc głównie kolporterem jego niezależnych wydawnictw. Od 1980 r. był członkiem Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr. W maju 1981 r. zorganizował we Wrocławiu demonstrację na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, a jesienią 1981 r. uczestniczył w strajku Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W marcu 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Członek Tajnego Zarządu Uniwersyteckiego NZS. W latach 80. współorganizował i uczestniczył w wielu manifestacjach, akcjach ulotkowych oraz zbiórkach pieniędzy dla osób prześladowanych z powodów politycznych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Wacław Żołyński zmarł 23 kwietnia 2016 r.

dr hab. Jerzy Żurko

Absolwent kulturoznawstwa UWr, od 1997 r. pracownik Instytutu Socjologii UWr. Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, od 1981 r. członek Komitetu Uczelnianego NZS UWr, autor tekstów, drukarz i kolporter pism NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku na Politechnice Wrocławskiej, następnie ukrywał się. Działał w Akademickim Ruchu Oporu i Solidarności Walczącej, 31 sierpnia 1982 r. zatrzymany. W lutym 1984 r. aresztowany, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii. Działacz Ruchu „Wolność i Pokój”, autor tekstów, drukarz i kolporter pism WiP. Wielokrotnie zatrzymywany, trzykrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń. 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020).


Przygotowano na podstawie „Encyklopedii Solidarności” oraz zgłoszonych wniosków.