Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Studenci / Wydarzenia

Wrocławskie Magnolie rozdane!

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu Wrocławska Magnolia znalazł się Maciej Dolecki, absolwent bezpieczeństwa międzynarodowego na Wydziale Nauk Społecznych. Pan Maciej otrzymał wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych za pracę dyplomową „Zarządzanie kryzysowe we Wrocławiu na przykładzie zjawisk burzowych z 27 maja 2014 roku oraz 19 lipca 2015 roku”. I miejsce w konkursie zdobyła pani Natalia Kordysz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, II miejsce pani Dorota Budnicka z Politechniki Wrocławskiej, a III miejsce Zuzanna Trawińska z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Wrocław jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, kładzie szczególny nacisk na rozwój osób wybitnie uzdolnionych. Władze Miasta doceniają ich talent, kompetencje i zaangażowanie poprzez różne inicjatywy takie jak miejskie programy stypendialne czy konkursy na najlepsze prace dyplomowe. Jednym z takich działań jest „Wrocławska Magnolia” – konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian.

Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, Miasto docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem. Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Dodane przez: Agata Sałamaj

21 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 29 maja 2018