Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia

WSK 2019. Przepisy krajowe i prawo europejskie

Tematem przewodnim VII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego, które rozpocznie się na WPAE 8 kwietnia, będą „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cyklicznie organizowaną konferencją naukową, będącą platformą dialogu reprezentantów szeroko rozumianych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauk prawnych. Tematyka spotkań naukowych jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami postępowania karnego.

Celem tegorocznej konferencji jest zbadanie – i ocena – jak prawo unijne oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływają na stosowanie polskiego prawa karnego procesowego, oraz upowszechnienie w świadomości społecznej, że prawo krajowe i prawo europejskie tworzą nierozerwalną całość.

Prawo karne procesowe to nie tylko przepisy krajowe – konstytucja, ustawy i rozporządzenia – ale także prawo międzynarodowe i prawo unijne. System źródeł prawa nie ogranicza się wyłącznie do prawa stanowionego przez polskiego ustawodawcę, zaś konstytucja – tak często w debacie publicznej uznawana za swoistą barierę dla wdrożenia prawa europejskiego (a zwłaszcza unijnego) – wcale nie odgradza prawa polskiego od szeroko rozumianego prawa europejskiego. Przeciwnie, opierając się na tych samych wartościach, przywiązaniu do zasady rządów prawa, demokracji i poszanowania praw człowieka, współistnieje z prawem europejskim i pozwala na jego pełniejsze urzeczywistnienie. W związku z próbą przemodelowania systemu prawa i podważeniu zaufania do respektowania przez Polskę zasad praworządności oraz przy bierności Trybunału Konstytucyjnego konieczne jest odwołanie się do prawa europejskiego i tam poszukiwania źródeł prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, by zagwarantować uczestnikom postępowania karnego (oskarżonym, pokrzywdzonym, świadkom), że ich prawa, wynikające z prawnomiędzynarodowych zobowiązań Polski, mimo niewykonania ich przez ustawodawcę, będą respektowane w praktyce.

VII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe rozpocznie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (budynek D, sala 2D) 8 kwietnia o godz. 9:45. Wszystkie szczegóły, w tym program i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na podstronie konferencji.

Dodane przez: Michał Raińczuk

1 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 8 maja 2019