Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego nawiązał porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim w celu korzystania z udostępnionych zbiorów cyfrowych Akademickiej Biblioteki Cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa to serwis biblioteczny zawierający bogaty zbiór materiałów, w tym książek, podręczników, czasopism dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

Aby skorzystać a ze zbiorów ABC, trzeba złożyć wniosek o przyznanie wsparcia wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w Zespole ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prorektora ds. studenckich należy założyć konto w serwisie ABC, a pracownik Zespołu zatwierdzi możliwość korzystania z udostępnionych zbiorów.

Zasady korzystania ze zbiorów ABC określa Regulamin.