Strona używa plików cookies więcej

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnością

Udogodnienia w budynku Biblioteki, ul. Joliot-Curie 12:

Przestronne hole biblioteczne, drzwi bez progów oraz wygodne windy opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają poruszanie się w budynku osobom z niepełnosprawnością.

W Punkcie Informacyjnym Biblioteki, na poziomie 0 dyżurny bibliotekarz służy pomocą i odpowie na wszystkie pytania.

W agendach udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów) przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobie z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Toalety znajdują się na każdym poziomie, są przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

Korzystanie ze zbiorów – udogodnienia:

Użytkownicy z niepełnosprawnością mają do dyspozycji w agendach udostępniania zbiorów (Czytelnia Główna w budynku BUWr przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, w Czytelni Śląskiej, w Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w Informatorium – budynek BUWr przy ul. Joliot-Curie 12) stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi przez osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku – oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze treści, lektor czytający zaznaczony tekst oraz lupy stacjonarne powiększające tekst.

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego z niepełnosprawnością mają także możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią UWr (poprzez serwer proxy) na takich samych prawach jak pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWr.

Wypożyczanie zbiorów:

Użytkownicy z niepełnosprawnością mają prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w ich imieniu będzie wypożyczał i prolongował materiały biblioteczne (Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, § 50.2-3). Użytkownicy z niepełnosprawnością mają także regulaminowe prawo do wypożyczenia większej liczby wydawnictw i na dłuższy termin (§57.1 Regulaminu).

Więcej informacji:

www.bu.uni.wroc.pl