Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Wsparcie jednostek naukowych ze środków europejskich dystrybuowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim zapraszają do udziału w spotkaniu na temat możliwości wsparcia jednostek naukowych ze środków europejskich dystrybuowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady konkursów w zakresie Regionalnych agend naukowo-badawczych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2017 r. w Auli Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.05.2017 r. na adres katarzyna.salamacha@umwd.pl

Program wydarzenia:

8 maja 2017 roku

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, Wrocław, Aula

„Możliwość wsparcia jednostek naukowych ze środków europejskich dystrybuowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

11.00 Przywitanie prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

11.10-12.10 Regionalne agendy naukowo-badawcze – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2, Jolanta Wudarczyk-Czapczuk, sekcja zarządzania programami kooperacyjnymi, NCBiR

12.10-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – konkursy realizowane w 2017 roku, Agnieszka Grzegorczyk, Sekcja zarządzania programami rozwoju kadry naukowej, NCBiR

Dodane przez: Michał Raińczuk

21 Kwi 2017

ostatnia modyfikacja: 21 Kwi 2017