Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie

Pracownicy, studenci i doktoranci mogą liczyć na pomoc Uniwersytetu w nauce, pracy i w sytuacjach kryzysowych.

STYPENDIA

Podstawową formą świadczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są stypendia. Ich otrzymanie jest uzależnione od wyników w nauce lub od sytuacji finansowej w rodzinie studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku przez rektora.

Studenci z niepełnosprawnością, posiadający właściwe orzeczenie, mogą ponadto skorzystać ze stypendium dla osób z niepełnosprawnością, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Motywacją do nauki są stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia ministra za znaczące osiągnięcia.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne, które udzielane jest studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalanej na początku każdego roku akademickiego.

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej każdy student naszej uczelni może starać się o zapomogę, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne.

Szczegóły na temat stypendiów dla studentów uni.wroc.pl/wsparcie

Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 06 18, +48 71 375 27 17, +48 71 375 22 63, +48 71 375 20 94
e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl


BIURO KARIER

Profesjonalną pomocą w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami służy społeczności akademickiej uczelniane Biuro Karier.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego to zespół specjalistek z obszaru rynku pracy, wspierających studentki i studentów, absolwentki i absolwentów naszej Uczelni w planowaniu i rozpoczynaniu kariery zawodowej.
Tranzycja na rynek pracy, przejście ze świata studiów do świata pracodawców i ich wymagań, jest dużym wyzwaniem, dlatego z pasją i zaangażowaniem podpowiadają, doradzają, rekomendują, jak zrobić to najskuteczniej. Biuro Karier to łącznik pomiędzy Uczelnią a biznesem, pomost, który w bezpieczny sposób przeprowadza przez czasami rwące wody niepewności, niewiedzy czy wątpliwości.

Sprawdź ofertę BIURA KARIER i zdecyduj w czym Tobie może być pomocne.

Codziennie na stronie biura można znaleźć nowe oferty pracy, staży i praktyk. Okazją do poznania rzeczywistości rynku pracy są spotkania z pracodawcami i Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery, które cyklicznie organizuje Biuro Karier. Na takich spotkaniach studentka i student może zapytać o specyfikę pracy w firmie, poznać przebieg rekrutacji, a co najważniejsze bezpośrednio wręczyć przedstawicielowi pracodawcy swoją aplikację. Dodatkową możliwością dla studentów i studentek jest udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier we współpracy z pracodawcami. Podczas takich spotkań studenci i studentki rozwijają swoje kompetencje miękkie, zdobywają wiedzę z zakresu rynku pracy.
Biuro Karier to również Baza Wiedzy, a w niej krótkie merytoryczne artykuły o rynku pracy, zebrane w Alfabecie Kariery, nagrania z webinarów prowadzonych przez Pracodawców oraz Ścieżki Karier, gdzie studentki i studenci poszczególnych kierunków mogą w łatwy sposób sprawdzić, jakie są dla nich przykładowe oferty pracy i w jakich obszarach stanowiskowych mogą szukać zatrudnienia.
Biuro Karier realizuje cykliczne programy wspierające studentów i studentki w zdobywaniu nowych kompetencji tym samym lepiej przygotowuje do rynku pracy. Dużym powodzeniem cieszą się Program mentoringowy i Program liderski. Z obu co roku korzysta liczna grupa studentów i studentek, zmotywowanych do działania i kształtowania swoich umiejętności, niezbędnych w ubieganiu się o pracę.
Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery, wybrać studia II stopnia i określić swoje szanse na rynku pracy. Oferują spotkania doradcze, coachingowe, symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz sesje Assessment Center.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 49A
tel. +48 71 375 21 31, +48 71 375 21 34,
e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl
www.biurokarier.uwr.edu.pl

 
Ubezpieczenia zdrowotne
 
Wsparcie dla studentów
 
Wsparcie dla doktorantów
 
Z
Zwolnienia z odpłatności za studia
 
Kredyty studenckie
 
S
Stypendyści NAWA
 
U
Ubezpieczenie NNW i OC
 
Wrocławskie Centrum Akademickie