Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie

Pracownicy, studenci i doktoranci mogą liczyć na pomoc Uniwersytetu w nauce, pracy i w sytuacjach kryzysowych.

STYPENDIA

Podstawową formą świadczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są stypendia. Ich otrzymanie jest uzależnione od wyników w nauce lub od sytuacji finansowej w rodzinie studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku przez rektora.

Studenci z niepełnosprawnością, posiadający właściwe orzeczenie, mogą ponadto skorzystać ze stypendium dla osób z niepełnosprawnością, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Motywacją do nauki są stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia ministra za znaczące osiągnięcia.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne, które udzielane jest studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalanej na początku każdego roku akademickiego.

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej każdy student naszej uczelni może starać się o zapomogę, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne.

Szczegóły na temat stypendiów dla studentów uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow

Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 06 18, +48 71 375 27 17, +48 71 375 22 63, +48 71 375 20 94
e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl


BIURO KARIER

Profesjonalną pomocą w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami służy społeczności akademickiej uczelniane Biuro Karier. Codziennie na stronie biura można znaleźć nowe oferty pracy, staży i praktyk.

Okazją do poznania rzeczywistości rynku pracy są spotkania z pracodawcami i Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery, które cyklicznie organizuje Biuro Karier. Na takich spotkaniach student może zapytać o specyfikę pracy w firmie, poznać przebieg rekrutacji, a co najważniejsze bezpośrednio wręczyć przedstawicielowi pracodawcy swoją aplikację. Dodatkową możliwością dla studentów jest udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier we współpracy z pracodawcami. Podczas takich spotkań studenci rozwijają swoje kompetencje miękkie, zdobywają wiedzę z zakresu rynku pracy.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się programy: „4 Kroki do Kariery” i „Mentoring dla studentów UWr”. Z obu co roku korzysta grupa studentów, zmotywowanych do działania i kształtowania swoich kompetencji, niezbędnych w ubieganiu się o pracę.

Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery, wybrać studia II stopnia i określić swoje szanse na rynku pracy. Oferują spotkania coachingowe, symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz sesje Assessment Center.

O możliwościach i wsparciu, jakie daje Uniwersytet Wrocławski, najlepiej świadczą kariery naszych pracowników i absolwentów.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 49A
tel. +48 71 375 21 31, +48 71 375 21 34,
e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl
www.biurokarier.uwr.edu.pl

 
Ubezpieczenia zdrowotne
 
Wsparcie dla studentów
 
Wsparcie dla doktorantów
 
Z
Zwolnienia z odpłatności za studia
 
Kredyty studenckie
 
S
Stypendyści NAWA
 
U
Ubezpieczenie NNW i OC
 
Wrocławskie Centrum Akademickie
 
Osoby z niepełnosprawnością