Strona używa plików cookies więcej

Osoby z niepełnosprawnością

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością realizuje zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnością między innymi w zakresie:

  • dojazdów na uczelnię na terenie Wrocławia
  • wsparcia asystenta dydaktycznego
  • kursu orientacji przestrzennej
  • indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów
  • Poradni Psychologicznej
  • wypożyczalni sprzętów i urządzeń specjalistycznych
  • adaptacji materiałów dydaktycznych
 
Aktualności
 
Kontakt z nami
 
Poradnia psychologiczna
 
Wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
 
Wypożyczalnia sprzętów i urządzeń specjalistycznych
 
Pomoc materialna
 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 
Adaptacja materiałów dydaktycznych