Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Jeśli do tej pory nie wykupiłeś ubezpieczenia, a jest Ci ono potrzebne, np. do odbycia praktyk, masz jeszcze szansę. Trwa zbiórka składek.

Aby otrzymać ubezpieczenie:

  • opłać składkę przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego
    55 1090 2503 0000 0001 4185 7977 Santander Bank Polska
  • w tytule obowiązkowo podaj: nazwisko i imię, numer albumu oraz informację o rodzaju ubezpieczenia – NNW lub OC

Według własnego wyboru możesz opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki. Potwierdzeniem ubezpieczenia będzie dowód wpłaty na konto UWr.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia – od 11.02.2019 do 30.09.2019
Suma ubezpieczenia – 35 000 zł
Wysokość składki – 50 zł
Termin zbierania składek – od 11.02.2019 (termin zakończenia zostanie podany później)

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej
Okres ubezpieczenia – od 18.02.2019 do 30.09.2019
Suma gwarancyjna – 50 000 zł
Wysokość składki – 30 zł
Termin zbierania składek – od 18.02.2019 (termin zakończenia zostanie podany później)

Przed opłaceniem składki należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Tabelą norm uszczerbku na zdrowiu oraz klauzulą informacyjną RODO zamieszczonymi w załącznikach poniżej. Opłacenie składki jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń ubezpieczonego zawartych w załączniku poniżej.