Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

      Wariant I           Wariant II             

–  suma ubezpieczenia                      40 000 zł              80.000 zł

–  wysokość składki                              70 zł                     120 zł

–  termin zbierania składek                 do 30.11.2021 r.     (termin nieprzekraczalny!!!)

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Suma gwarancyjna – 60 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek   do 30.11.2021 r.     (termin nieprzekraczalny!!!)