Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

                                                        Wariant I           Wariant II             

–  suma ubezpieczenia                      40 000 zł              80.000 zł

–  wysokość składki                              70 zł                     120 zł

–  termin zbierania składek                upłynął w dniu 30.11.2021 r.  

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Suma gwarancyjna – 60 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek   upłynął w dniu 30.11.2021 r.