Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Według własnego wyboru można jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

okres ubezpieczenia                        od 15.02.2021 r. do   30.09.2021 r

Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek –  termin  zbierania składek do  dnia 21.06.2021 r.

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

okres ubezpieczenia                        od 15.02.2021 r. do   30.09.2021 r.

Suma gwarancyjna – 50 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek –  termin  zbierania składek do  dnia 21.06.2021 r.