Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Studenci i doktoranci mogli  skorzystali z ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej