Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Według własnego wyboru można  było opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia – od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek – upłynął w dniu  30.11.2019 r.

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej
Okres ubezpieczenia – od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Suma gwarancyjna – 30 000 zł
Wysokość składki – 40 zł
Termin zbierania składek – upłynął w dniu  30.11.2019 r.