Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Według własnego wyboru można było opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest dowód wpłaty na konto UWr.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia – od 11.02.2019 do 30.09.2019
Suma ubezpieczenia – 35 000 zł
Wysokość składki – 50 zł
Termin zbierania składek – upłynął 12 czerwca 2019 r

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej
Okres ubezpieczenia – od 18.02.2019 do 30.09.2019
Suma gwarancyjna – 50 000 zł
Wysokość składki – 30 zł
Termin zbierania składek – upłynął 12 czerwca 2019 r

Przed opłaceniem składki należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Tabelą norm uszczerbku na zdrowiu oraz klauzulą informacyjną RODO zamieszczonymi w załącznikach poniżej. Opłacenie składki jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń ubezpieczonego zawartych w załączniku poniżej.