Strona używa plików cookies więcej

Ubezpieczenie NNW i OC

Według własnego wyboru można  jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

okres ubezpieczenia                        od 01.10.2019 r. do   30.09.2020 r.

(w przypadku dokonania wpłaty w semestrze zimowym)

okres ubezpieczenia                        od 17.02.2020 r. do   30.09.2020 r.

(w przypadku dokonania wpłaty w semestrze letnim)

Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek  upłynął ostatecznie  w dniu 12.06.2020 r.

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

okres ubezpieczenia                        od 01.10.2019 r. do   30.09.2020 r.

(w przypadku dokonania wpłaty w semestrze zimowym)

okres ubezpieczenia                        od 17.02.2020 r. do   30.09.2020 r.

(w przypadku dokonania wpłaty w semestrze letnim)

Suma gwarancyjna – 30 000 zł
Wysokość składki – 40 zł
Termin zbierania składek upłynął ostatecznie  w dniu 12.06.2020 r.