Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie dla doktorantów

Szczegółowych wiadomości udzielają dziekanaty:

 • Wydział Filologiczny +48 71 375 22 35
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych +48 71 375 29 74
 • Wydział Nauk Społecznych +48 71 375 51 92
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii +48 71 375 28 98
 • Wydział Matematyki i Informatyki +48 71 375 78 90
 • Wydział Fizyki i Astronomii +48 71 375 92 56
 • Wydział Chemii +48 71 375 72 92
 • Wydział Biotechnologii +48 71 375 29 95
 • Wydział Nauk Biologicznych +48 71 375 63 63
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska +48 71 375 24 62
 • Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska +48 71 375 62 19

Przyznawanie świadczeń doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 reguluje:

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 470, z późn. zm.)

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (w załączniku)