Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie dla doktorantów

Szczegółowych wiadomości udzielają dziekanaty:

 • Wydział Filologiczny +48 71 375 22 35
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych +48 71 375 29 74
 • Wydział Nauk Społecznych +48 71 375 51 92
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii +48 71 375 28 98
 • Wydział Matematyki i Informatyki +48 71 375 78 90
 • Wydział Fizyki i Astronomii +48 71 375 92 56
 • Wydział Chemii +48 71 375 72 92
 • Wydział Biotechnologii +48 71 375 29 95
 • Wydział Nauk Biologicznych +48 71 375 29 80
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska +48 71 375 24 62
 • Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska +48 71 375 62 19

Przyznawanie doktorantom świadczeń pomocy materialnej reguluje:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.),
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego