Strona używa plików cookies więcej

Zwolnienia z odpłatności za studia

Tryb i warunki zwalniania studentów i doktorantów z opłat za świadczone usługi edukacyjne reguluje ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (w załączniku)