Strona używa plików cookies więcej

Badania / Wydarzenia

Wspólnie o literaturze dziecięcej i młodzieżowej

10 kwietnia swoją działalność oficjalnie zainauguruje nowo powstałe Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, które od 1 grudnia 2017 r. istnieje na Wydziale Filologicznym UWr jako jednostka dydaktyczno-badawcza, konsolidując dotychczasowe przedsięwzięcia, inspirując nowe inicjatywy akademickie i łącząc różne perspektywy badawcze silnie zakorzenione od ponad pięciu dekad na Uniwersytecie Wrocławskim.

Badania dotyczące literatury i książki dla dzieci i młodzieży są obecnie jedną z najbardziej dynamicznie i wielokierunkowo rozwijających się dziedzin w ramach badań humanistycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na Wydziale Filologicznym UWr również mają one swoją długą tradycję, sięgającą lat 60. XX wieku. Pierwszym badaczem na Uniwersytecie Wrocławskim, który zajął się tym tematem, poświęcając mu najpierw swoją rozprawę doktorską, a później habilitacyjną, był prof. Jerzy Cieślikowski (1916–1977) z Instytutu Filologii Polskiej. Jego monografie – „Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci” (1967) i „Literatura i popkultura dziecięca” (1975) – do dziś stanowią ważne źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń badaczy. Z jego inicjatywy na Wydziale Filologicznym powstała Pracownia Literatury Dziecięcej, której niestety nie było dane rozwinąć swoich możliwości ze względu na nagłą śmierć jej założyciela. Powstanie Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży pod koniec 2017 r., niemal dokładnie w 40. rocznicę śmierci prof. Cieślikowskiego jest nie tylko niezwykle symbolicznym gestem, ale jednocześnie wyraźnym sygnałem, że idea skonsolidowania wydziałowych badań poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej, była trafionym i pożądanym pomysłem.

Celem nowo powstałego Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży jest prowadzenie wspólnych badań naukowych poświęconych różnym aspektom literatury dziecięcej i młodzieżowej. Działalność ta wiąże się m.in. z organizacją konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, redagowaniem monografii i numerów tematycznych czasopism, aplikowaniem o granty, rozwijaniem współpracy z jednostkami badawczymi o podobnym profilu w kraju i za granicą, a także współpracę z instytucjami kultury i szkołami w kraju i za granicą. Oprócz działalności naukowej Centrum będzie prowadziło również działalność dydaktyczną, w formie m.in. zajęć dla studentów i szkół, oraz działalność promującą wiedzę o literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

Koordynatorem Centrum jest dr hab. Irena Barbara Kalla z Katedry Filologii Niderlandzkiej. W skład Centrum i do jego Rady Programowej weszli badacze reprezentujący Instytut Filologii Angielskiej (dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, dr Agata Zarzycka), Instytut Filologii Polskiej (dr hab. Dorota Michułka), Instytut Filologii Romańskiej (dr Natalia Paprocka), Instytut Filologii Słowiańskiej (dr Mateusz Świetlicki), Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (dr Elżbieta Jamróz-Stolarska, dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr), Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (dr Katarzyna Biernacka-Licznar) oraz Katedrę Filologii Niderlandzkiej (dr hab. Irena Barbara Kalla). W skład 15-osobowej Rady Naukowej, poza uczonymi z Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Magdalena Jonca, prof. Jolanta Ługowska i prof. Ryszard Waksmund), weszli przedstawiciele innych placówek naukowych z kraju i zagranicy, m.in. z USA, Niemiec, Holandii, Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Inauguracją działalności Centrum będzie seminarium pt. Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Uniwersytecie Wrocławskim – współczesne perspektywy, które 10 kwietnia w godz. 9.00–12.00 odbędzie się w Bibliotece Katedry Filologii Niderlandzkiej, przy ul. Uniwersyteckiej 28 A.  

Program seminarium

8.45–9.00            Kawa

9.00–9.30            Otwarcie seminarium
prof. Iwona Bartoszewicz, prorektor ds. nauki
prof. Marcin Cieński, dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Irena Barbara Kalla, koordynator Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

9.30–10.00      Wykład inauguracyjny I
Fenomen literatury dziecięcej w perspektywie komunikacyjnej
prof. Jolanta Ługowska, Rada Naukowa Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

10.00–10.10       dyskusja

10.10–10.40       Wykład inauguracyjny II
Dzieci jako badacze literatury dziecięcej
dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, Rada Programowa Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

10.40–10.50       dyskusja

10.50-11.10    Przerwa na kawę

11.10–11.40       Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Uniwersytecie Wrocławskim
Publikacje 2017–2018
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
dr Natalia Paprocka/dr Katarzyna Biernacka-Licznar/dr hab. Barbara Kalla
Projekty europejskie
dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak

 11.40                     Zakończenie seminarium

Wstęp na seminarium wolny! Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Irena Barbara Kalla
współpraca Kamilla Jasińska

Dodane przez: Kamilla Jasińska

6 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Lip 2019