Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Współpraca WPAE UWr z Państwową Strażą Pożarną

W dniu 3 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie prof. dr hab. Karola Kiczki – Dziekana WPAE UWr ze st. bryg. mgr inż. Markiem Kamińskim – Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, st.bryg. mgr inż. Bogusławem Brudem – z-cą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz mgr inż. Stanisławem Ręcławowiczem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową wieloletnią owocną współpracę pomiędzy oboma instytucjami, a także podjęto kwestie dalszej współpracy na gruncie legislacyjnym oraz organizacyjnym. Bardzo miłym akcentem spotkania było także wręczenie na ręce Pana Dziekana Karola Kiczki specjalnego dokumentu od nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zawierającego podziękowania i wyrazy uznania za prowadzoną działalność naukową w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także za możliwość korzystania z dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Pan Komendant PSP podziękował za wyjątkową i niezwykle cenną współpracę oraz wspieranie Państwowej Straży Pożarnej przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Straż Pożarna

W załączniku znajdziecie Państwo sierpniowy numer Przeglądu pożarniczego, w którym na stronach 14-17 znajduje się artykuł „Naukowo-pożarnicza kooperacja” autorstwa profesora Tadeusza Kocowskiego, który wspaniale opisuje historię współpracy Uniwersytetu ze Strażą Pożarną.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie OSP.

Dodane przez: Agata Mitek

12 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 17 sty 2022