Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Współpraca WPAE z Państwową Strażą Pożarną

3 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie prof. dr hab. Karola Kiczki – dziekana WPAE UWr ze st. bryg. mgr inż. Markiem Kamińskim – Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, st.bryg. mgr inż. Bogusławem Brudem – z-cą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz mgr inż. Stanisławem Ręcławowiczem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową wieloletnią owocną współpracę pomiędzy oboma instytucjami, a także podjęto kwestie dalszej współpracy na gruncie legislacyjnym oraz organizacyjnym. Bardzo miłym akcentem spotkania było także wręczenie na ręce prof. Kiczki specjalnego dokumentu od nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zawierającego podziękowania i wyrazy uznania za prowadzoną działalność naukową w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także za możliwość korzystania z dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Komendant PSP podziękował za wyjątkową i niezwykle cenną współpracę oraz wspieranie Państwowej Straży Pożarnej przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Spotkanie

Dodane przez: Agata Kreska

4 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 4 sty 2022