Strona używa plików cookies więcej

Kalendarz wyborczy (Aktualizacja: nowy kalendarz wyborczy zostanie podany wkrótce)

Aktualizacja: nowy kalendarz wyborczy zostanie podany wkrótce

Kalendarz wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024:

 • do dnia 29 stycznia 2020 r. (środa):
 • przeprowadzenie wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów przez wydziałowe komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze,
 • wybór przedstawicieli studentów i doktorantów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów – zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorządu Studentów
  i Regulaminu Samorządów Doktorantów Uniwersytetu;
 • dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 11:00:

posiedzenie indykacyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów – zgłaszanie indykacyjne osób ubiegających się o status kandydata na Rektora;

 • dnia 28 lutego 2020 r. (piątek), godz. 9:30:

posiedzenie indykacyjne Rady Uniwersytetu – zgłaszanie indykacyjne osób ubiegających się o status kandydata na Rektora i głosowanie indykacyjne;

 • do dnia 4 marca 2020 r. (środa):

podanie do publicznej wiadomości przez Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej:

 • komunikatu o zgłoszonych kandydatach w wyborach Rektora,
 • zawiadomienia w sprawie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia:
 • opiniodawczego posiedzenia Senatu,
 • Uniwersyteckiej Debaty Wyborczej;
 • dnia 11 marca 2020 r. (środa), godz. 10:15:

opiniodawcze posiedzenie Senatu;

 • dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 11:00:

Uniwersytecka Debata Wyborcza – zebranie otwarte dla wspólnoty uniwersyteckiej;

 • dnia 20 marca 2020 r. (piątek), godz. 11:00:

posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów – wybór Rektora;

 • do dnia 19 czerwca 2020 r. (piątek):
 • wybory kandydatów na Dziekanów przez Wydziałowe Kolegia Elektorów,
 • wybory przedstawicieli do Senatu: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów,
 • wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów
  i studentów,
 • wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.