Strona używa plików cookies więcej

Posiedzenie nadzwyczajne Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego opiniujące kandydatów na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 odbyło się 11 marca 2020 r. w Auli Leopoldina w gmachu głównym UWr.

Posiedzeniu przewodniczył rektor prof. Adam Jezierski.

Na posiedzenie przybyli zgłoszeni kandydaci na rektora (w kolejności alfabetycznej): prof. dr hab. Karol Kiczka, prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.

Senatorowie pytali kandydatów m.in.: o projekt IDUB, o Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, o stosunek kandydatów do wolności słowa w Uczelni, o dwa konkretne strategiczne działania, jakie podejmą na starcie swojej kadencji, oraz o politykę w zakresie zatrudniania osób po 67. roku życia.

Po zakończeniu części związanej z zadawaniem pytań Senat w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniował dwie kandydatury: prof. Karola Kiczki i prof. Przemysława Wiszewskiego. Pozostali dwaj kandydaci uzyskali negatywną opinię Senatu.