Strona używa plików cookies więcej

W dniu 24 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie indykacyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.  Liczba zgłoszeń indykacyjnych w wyborach rektora na poszczególne osoby ubiegające się o status kandydata na rektora przedstawia się następująco:

prof. dr hab. Karol Kiczka 85 głosów

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 50 głosów

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski 21 głosów

dr hab. Tomasz Jurdziński, prof. UWr 15 głosów

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 3 głosy

prof. dr hab. Piotr Biler 1 głos

dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr 1 głos

prof. dr hab. Michał Tomczak 1 głos

prof. dr hab. Eugeniusz Zych 1 głos