Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zajął 8. miejsce w Polsce w najnowszym rankingu szkół prawa Nica Law School Ranking 2021. Ten międzynarodowy ranking ocenia wyższe szkoły prawnicze oraz wydziały prawa uczelni wyższych, biorąc pod uwagę jedno kryterium: udział w konkursach moot court.

Ranking jest tworzony przez Nica.team– konsorcjum składającego się z fascynatów moot court, mającego na celu promocję i rozpowszechnianie tego rodzaju konkursów.

A czym dokładnie są moot court? To turnieje sądowe dla studentów i absolwentów prawa, których uczestnicy biorą udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Moot court są kluczowym elementem dodatkowych zajęć na wielu uczelniach prawniczych na świecie. Konkursy te mogą mieć różną formę i strukturę. Podczas gdy krajowe zawody moot court koncentrują się na prawie gospodarczym i karnym, międzynarodowe turnieje skupiają się na tematach transgranicznych, takich jak prawo UE, międzynarodowe prawo publiczne (w tym jego działy: prawo ochrony środowiska, prawo kosmiczne i prawo lotnicze), międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo handlowe, itd.

Moot court to konkursy drużynowe. Międzynarodowe turnieje  różnią się między sobą rangą i prestiżem, te bardziej znaczące, jak na przykład Jessup International Law Moot Court Competition,  mają kilka rund.

Ranking Nica przyznaje punktację poszczególnym uczelniom w zależności od wagi turniejów w których wzięły udział w danym roku oraz miejsc które osiągnęły. W aktualnym rankingu zostało sklasyfikowanych  aż 1 600 wydziałów prawa i uczelni prawniczych z całego globu. Jeśli chodzi o świat, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego jest na miejscu 662.

W najnowszej edycji Nica Law School Ranking znalazło się  9 polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski ( 1. miejsce w Polsce), Uniwersytet Jagielloński (2. miejsce), Uniwersytet Śląski (3. miejsce), Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (ex aequo 4. miejsce), Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uczelnia Łazarskiego (ex aequo 6. miejsce), Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Łódzki (ex aequo 8. miejsce).

Więcej szczegółów na temat rankingu można znaleźć tutaj.