Strona używa plików cookies więcej

„Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach”, jak słusznie zaobserwował Stanisław Lem.

Studia w Kolegium MSI prowadzone są w formie stacjonarnych studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, nawiązujących do klasycznego modelu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student Kolegium MSI pozostaje pod opieką merytoryczną tutora, którego sam wybiera spośród profesorów i adiunktów Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia prowadzone są według indywidualnego programu i planu studiów, opracowywanego przez studenta wraz z tutorem.

Indywidualne studia międzyobszarowe są propozycją dla tych, których zainteresowania obejmują różne obszary nauki i nie mieszczą się w ramach studiowania jednej dyscypliny akademickiej.

W Kolegium nauka odbywa się w dialogu. To interdyscyplinarność w intonacji dobrego ducha kosmopolityzmu, która bierze pod rozwagę różne możliwości i opinie, rewiduje dogmaty i odrzuca wykrzykniki. Studenci Kolegium MSI wybierają kierunki z różnych, na pozór niespokrewnionych, obszarów wiedzy, co czyni studiowanie niebanalną i arcyciekawą przygodą. Nasi studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na studia do uczelni krajowych w ramach programu MOST oraz zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

Na studiach I stopnia studentów obowiązują trzy różne dyscypliny badawcze z dwóch obszarów wiedzy; na studiach drugiego stopnia – dwie różne dyscypliny badawcze z dwóch obszarów wiedzy. Każdy student przygotowuje pod kierunkiem tutora jedną pracę pisemną w roku akademickim (4 punkty ECTS), którą może zgłosić do publikacji (40 pkt.) w naszym periodyku naukowym Academic Journal of Modern Philology (https://ajmp.uni.wroc.pl). Studenci KMSI zobowiązani są do zrealizowania na I lub II roku studiów obligatoryjnych zajęć modułowych z cyklu Beyond Language oraz Filozofia przyrody, filozofia nauki.

Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indywidualne studia międzyobszarowe zaleca się w dużych dawkach tym, którzy mają pomysł na siebie, są ambitni i pracowici, a nade wszystko ciekawi świata i wiedzy o nim. „Umysł jest jak spadochron – nie działa, jeśli nie jest otwarty” (Frank Zappa), a Kolegium MSI „otwiera drzwi właśnie takim komandosom nauki” (Profesor Piotr P. Chruszczewski, Dyrektor Kolegium MSI). Nie jest to opcja studiowania dla opornych, lecz dla odpornych długodystansowców. Otwartość na indywidualną ścieżkę rozwoju wymaga aktywności, umiejętności organizowania własnej pracy i odpowiedzialności. Zdobyte w ramach Kolegium interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętność aktywnego podejścia do życia i organizacji pracy ułatwiają absolwentom owocną karierę zawodową. Wiele zależy oczywiście od przedmiotu ich pracy dyplomowej oraz aktywności pozauczelnianej. Liczni absolwenci studiów międzyobszarowych wybierają karierę naukową w kraju i zagranicą, a headhunterzy i rekruterzy poszukują absolwentów Kolegiów MSI.

Gromadzenie wiedzy nie przestaje ograniczać. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy wprowadzać zdobytą wiedzę w ruch, w działanie…wtedy mogą zadziać się cuda. W wyobraźni tkwi cała tajemnica! „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy” (Albert Einstein)

KONTAKT:

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych ul. Św. Jadwigi 3/4, pokój 13

50-266 Wrocław,

tel. +71 375 20 63

http://kmsi.uni.wroc.pl/

kmsi