Strona używa plików cookies więcej

Gdzie prowadzi się badania nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie? Oczywiście na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w nowoczesnych laboratoriach uczą się studenci najlepszej biotechnologii w kraju.

Wydział powstał w 2006 roku. W skład Wydziału wchodzi dwanaście zakładów i dwie pracownie.

Blisko 60 zatrudnionych tutaj pracowników naukowych, wspólnie ze studentami prowadzi badania z obszaru biotechnologii, biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki i fizjologii roślin. Współpracują również z szeregiem ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, a ponadto, w ostatnich latach z firmami branży biotechnologicznej.

Wydział wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, którego interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych. Otrzymał również prestiżową kategorię A+, przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jest również siedzibą redakcji czasopisma Cellular and Molecular Biology Letters.

Studia odbywają się tutaj w systemie trójstopniowym: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Prowadzone są także studia anglojęzyczne na poziomie licencjackim i doktoranckim. Studenci swoją naukę opierają na pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych. Włączenie tematyki badawczej do oferty dydaktycznej sprawia, że absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami w kraju i poza jego granicami. Pracują w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych.

Wszyscy pasjonaci nauki spoza Uczelni mogą poznać zakamarki laboratoriów i samodzielnie przeprowadzić eksperymenty naukowe w trakcie corocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0