Strona używa plików cookies więcej

Na Wydziale Chemii od lat prowadzone są badania naukowe i kształcenie studentów w różnych specjalnościach. Otwartość intelektualna i rozwijanie współpracy stanowią cechy charakterystyczne Wydziału.

Wydział Chemii jest uznanym w kraju i za granicą ośrodkiem badań naukowych i  kształcenia specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu. Nowoczesna aparatura badawcza, którą dysponuje Wydział, pozwala prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewnia wysokiej jakości nauczanie.

Oferujemy studia na kilku starannie przygotowanych kierunkach i specjalnościach w języku polskim. Coraz bardziej międzynarodowy charakter Wydziału stał się również zachętą do opracowania programów studiów w języku angielskim.

Programy studiów oferowane przez Wydział są ściśle powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi. Zostały one opracowywane przez naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. Cechą charakterystyczną studiowania na Wydziale Chemii jest to, że studenci mogą dołączyć do grup badawczych i uczestniczyć w prowadzonych badaniach. Wiele prac dyplomowych kończy się publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach.

O wysokiej jakości nauczania i badań, prowadzonych na Wydziale Chemii świadczy uzyskanie statusu Krajowego Ośrodka Wiodącego w ramach Konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej jest jednym z najważniejszych priorytetów w planowaniu działań badawczych w najbliższej przyszłości. Pracownicy Wydziału dbają ponadto o popularyzację chemii, realizując wiele projektów edukacyjnych, skierowanych do uczniów i nauczycieli.

Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0