Strona używa plików cookies więcej

Na tym największym i najbardziej różnorodnym Wydziale kształcą się przyszli poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych. To tutaj powstała Pracownia Prostej Polszczyzny, dzięki której zmianie ulega zagmatwany język polskich firm i urzędów, a przyszli filolodzy polscy mają zajęcia z samym prof. Janem Miodkiem.

Młodzi uczą się tutaj na studiach I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Na Wydziale funkcjonuje osiem instytutów i dwie katedry:

Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego
Katedra Filologii Niderlandzkiej
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Wiele z nich dotyczy tematów interdyscyplinarnych i komparatystycznych, wkraczających w obszary innych nauk. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tematyka badań skupia się wokół językowego obrazu świata, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych i systemowej teorii mediatyzacji. Młodzież z tego instytutu co roku przyznaje specjalną Studencką Nagrodę Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rozwija badania w zakresie podstawowych dyscyplin bibliologicznych.

Na Wydziale, w ramach prowadzonych filologii, można nauczyć się angielskiego, czeskiego, duńskiego, francuskiego, hiszpańskiego niderlandzkiego, niemieckiego, rosyjskiego, serbskiego, chorwackiego, ukraińskiego, hindi, sanskrytu, greki, łaciny, hebrajskiego i jidysz, koreańskiego i chińskiego.

Po zajęciach studenci mają okazję rozwijać swoje pasje w ponad 30 działających na Wydziale Filologicznym kołach naukowych.