Strona używa plików cookies więcej

Dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją – taki jest Wydział Fizyki i Astronomii, który kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Skupia naukowców wyjątkowych, jakim jest chociażby dr Arkadiusz Błaut z Instytutu Fizyki Teoretycznej, członek międzynarodowego zespołu badaczy, którzy bezpośrednio zmierzyli przewidziane przez Alberta Einsteina fale grawitacyjne.

W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty:

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Instytut Fizyki Teoretycznej 

Instytut Astronomiczny

Jednostka posiada kategorię naukową A i kształci studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

Oferujemy studia z klasycznej fizyki i astronomii, ale również fizykę komputerową, ekonofizykę, czy studia anglojęzyczne z fizyki teoretycznej. W ramach poszerzania naszej oferty otworzyliśmy tez nowy kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe, który jest jednym z kilku uniwersyteckich kierunków, który daje możliwość otrzymania tytułu zawodowego inżyniera. Studenci mogą też rozwijać się w trzech prężnie działających tutaj kołach naukowych.

Wydział prowadzi bardzo rozwiniętą i owocną współpracę naukową i wymianę osobową z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych i długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia i międzynarodowe projekty badawcze. Część badań  wykonywana jest we współpracy m.in. z CERN, Wrocławskim Centrum Badań EIT+ i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Instytut Astronomiczny prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w obserwatorium astronomicznym w Białkowie.

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w instytucjach naukowych, firmach IT, przemyśle, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz służbie zdrowia.

Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0