Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski ma bogatą ofertę edukacyjną dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Wydział Matematyki i Informatyki kształci znakomitych informatyków i matematyków oraz specjalistów branży finansowej, bankowej i aktuarialnej.

Wydział należy do najlepszych polskich ośrodków naukowych. Jego pracownicy prowadzą badania naukowe na światowym poziomie, współpracując z wybitnymi naukowcami z całego świata (m.in. z Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Stanforda). Absolwenci tego wydziału nie mają problemów ze znalezieniem pracy (głównie w branży IT i bankowej) i wielu z nich pracuje na wysokich stanowiskach w renomowanych firmach (np. Google, Credit Suisse).

Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi trzy kierunki studiów: informatykę, matematykę i Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne.

Informatyka to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź wiedzy i technologii. Studia informatyczne pozwalają stać się aktywnym uczestnikiem rewolucji informatycznej. Nasz Wydział kształci specjalistów w dziedzinie informatyki nieprzerwanie od 1975 roku, zawsze zachowując wysoki poziom kształcenia i dbając o to, by nauczana w nim informatyka była jak najbliższa rzeczywistym zastosowaniom. Możemy pochwalić się programem nauczania zarówno ambitnym, jak i nowoczesnym, obejmującym zarówno klasykę, jak i najnowsze trendy i technologie w informatyce. Warto podkreślić, że oferujemy pełną ścieżkę edukacji wyższej: studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz doktoranckie.

Studia informatyczne to przede wszystkim dostęp do doświadczonej kadry z międzynarodowym doświadczeniem (ponad połowa naszej kadry pracowała za granicą) i elastyczny plan studiów (74% przedmiotów wybieralnych).

Matematyka zawsze była królową nauk. Dzisiaj narzędzia matematyczne i statystyczne są stosowane szerzej niż kiedykolwiek wcześniej – zarówno w branży informatycznej, bankowej, finansowej, jak w wielu innych dziedzinach wiedzy. W ramach studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim oferujemy studentom kształcenie na sześciu specjalnościach: analiza danych, matematyka aktuarialno-finansowa, matematyka stosowana, matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, matematyka nauczycielska oraz matematyka teoretyczna.

ISIM czyli Indywidualne studia informatyczno-matematyczne to studia licencjackie skierowane do najlepszych maturzystów. Połowa studentów ISIM to finaliści olimpiady informatycznej lub matematycznej. ISIM jest kierunkiem interdyscyplinarnym, umożliwiającym jednoczesne zgłębienie dwóch dziedzin wiedzy. Program tego kierunku zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań – każdy ze studentów posiada tutora, który pomaga mu w wyborze zajęć i wspiera jego rozwój naukowy na uczelni. Absolwenci są specjalistami dysponującymi szeroką wiedzą z zakresu nowoczesnej informatyki i matematyki, posiadają umiejętności stosowania narzędzi informatycznych oraz dysponują solidnym fundamentem matematycznym.

Fot. Robert Scarth/Flickr/CC BY-SA 2.0