Strona używa plików cookies więcej

W obecnym kształcie Wydział Nauk Biologicznych istnieje od 2006 roku, jednak nauki biologiczne są obecne na Uniwersytecie Wrocławskim od bardzo dawna. Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych – poszczególne jednostki inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów a studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru.

Strukturę Wydziału tworzą:

 • Zakład Biologii Człowieka
 • Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
 • Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Zakład Biologii Rozwoju Roślin
 • Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt
 • Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
 • Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
 • Zakład Botaniki
 • Zakład Ekologii Behawioralnej
 • Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii
 • Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
 • Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
 • Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
 • Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
 • Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Mykologii i Genetyki
 • Zakład Paleozoologii
 • Zakład Parazytologii
 • Pracownia Analiz DNA
 • Pracownia Biologii Lasu
 • Pracownia Edukacji Biologicznej
 • Pracownia Technik Mikroskopowych
 • Muzeum Przyrodnicze
 • Ogród Botaniczny
 • Stacja Ekologiczna „Storczyk” w Karpaczu
 • Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej
 • Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych

Można tutaj studiować na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich na kierunkach: biologia, mikrobiologia, genetyka i biologia eksperymentalna, biologia człowieka i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzony jest międzywydziałowy kierunek studiów ochrona środowiska (studia I i II stopnia) zarządzany przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. W ofercie są również studia podyplomowe.

Studenci korzystają z bazy naukowo-dydaktycznej stacji terenowych w Karpaczu i Rudzie Milickiej, a także Ogrodu Botanicznego, Muzeum Przyrodniczego i Muzeum Człowieka. Studenci realizują swoje pasje w licznych kołach naukowych.

Wydział posiada również bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do szkół m.in. cieszący się bardzo dużą popularnością program edukacyjny „Mój pierwszy Uniwersytet”.  Bierze również udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów. Przy Wydziale działa Okręgowy Komitet Olimpiady Biologicznej.

Naukowcy współpracują z renomowanymi instytucjami i uczelniami krajowymi oraz zagranicznymi. To sprawia, że wydział uzyskał kategorię A, potwierdzającą bardzo dobry poziom działalności naukowej. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia oraz dyscyplinie ekologia, a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia.

Fot. Justyna Kiersnowska/Ogród Botaniczny UWr